Xem theo lĩnh vực
Tìm theo:
Stt Thủ tục Lĩnh vực Mức độ DVC
1. Thủ tục bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch Lĩnh vực Hành chính tư pháp
Mức độ 2
2. Thủ tục cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch Lĩnh vực Hành chính tư pháp
Mức độ 2
3. Thủ tục cấp lại bản chính giấy khai sinh Lĩnh vực Hành chính tư pháp
Mức độ 2
4. Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt, giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài, giấy tờ, văn bản song ngữ Lĩnh vực Hành chính tư pháp
Mức độ 2
5. Thủ tục chứng thực chữ ký hoặc điểm chỉ trong giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt; giấy tờ văn bản bằng tiếng nước ngoài; giấy tờ, văn bản song ngữ, chứng thực chữ ký người dịch Lĩnh vực Hành chính tư pháp
Mức độ 2
6. Thủ tục chứng thực hợp đồng mua bán nhà ở Lĩnh vực Hành chính tư pháp
Mức độ 2
7. Thủ tục chứng thực hợp đồng mua bán tài sản là động sản Lĩnh vực Hành chính tư pháp
Mức độ 2
8. Thủ tục chứng thực hợp đồng tặng cho nhà ở Lĩnh vực Hành chính tư pháp
Mức độ 2
9. Thủ tục chứng thực hợp đồng tặng cho tài sản là động sản Lĩnh vực Hành chính tư pháp
Mức độ 2
10. Thủ tục chứng thực hợp đồng thế chấp nhà ở Lĩnh vực Hành chính tư pháp
Mức độ 2
11. Thủ tục chứng thực hợp đồng thế chấp tài sản là động sản Lĩnh vực Hành chính tư pháp
Mức độ 2
12. Thủ tục chứng thực hợp đồng ủy quyền Lĩnh vực Hành chính tư pháp
Mức độ 2
13. Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản thừa kế Lĩnh vực Hành chính tư pháp
Mức độ 2
14. Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế Lĩnh vực Hành chính tư pháp
Mức độ 2
15. Thủ tục thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên và xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính Lĩnh vực Hành chính tư pháp
Mức độ 2