Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

NGUYỄN BÁ LOAN (1857 - 1908)

NGUYỄN BÁ LOAN (1857 - 1908)

07:58 09/11/2012

Nguyễn Bá Loan (Ấm Loan) là con Phó bảng Nguyễn Bá Nghi, người làng Lạc Phố, nay thuộc xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức.
LÊ VĂN DUYỆT (1763 - 1832)

LÊ VĂN DUYỆT (1763 - 1832)

07:54 09/11/2012

Lê Văn Duyệt sinh quán tại Mỹ Tho (tỉnh Định Tường cũ), nhưng quê gốc ở làng Bồ Đề, nay thuộc xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi.
TRẦN DU (1864 - 1896)

TRẦN DU (1864 - 1896)

07:53 09/11/2012

Trần Du người làng Thi Phổ Nhất, nay thuộc xã Đức Tân, huyện Mộ Đức, là người lãnh đạo cuộc vận động cứu nước cuối cùng của phong trào Cần vương ở Quảng Ngãi.
TRẦN CẨM (1545 - 1640)

TRẦN CẨM (1545 - 1640)

07:51 09/11/2012

TRỊNH THỊ TUYẾT ANH (1870 - ?)

TRỊNH THỊ TUYẾT ANH (1870 - ?)

07:50 09/11/2012

Trịnh Thị Tuyết Anh người làng Quýt Lâm, nay thuộc xã Đức Phong, huyện Mộ Đức, sinh trưởng trong một gia đình quan lại, văn võ song toàn, hiếu hạnh, thông minh.
PHẠM VĂN ĐỒNG (1906 - 2000)

PHẠM VĂN ĐỒNG (1906 - 2000)

07:49 09/11/2012

Phạm Văn Đồng bí danh là Tô, sinh ngày 1.3.1906 tại làng Thi Phổ Nhất, nay thuộc xã Đức Tân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi; là nhà hoạt động chính trị, nhà văn hóa lớn của Việt Nam.
Thêm 148 tàu cá đánh bắt xa bờ được hỗ trợ

Thêm 148 tàu cá đánh bắt xa bờ được hỗ trợ

11:40 08/11/2012

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ký quyết định hỗ trợ kinh phí hơn 13,2 tỷ đồng thực hiện chính sách khai thác, nuôi trồng hải sản và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa theo Quyết định 48 của Chính phủ.
Mộ Đức: Đẩy mạnh công tác vận động quần chúng

Mộ Đức: Đẩy mạnh công tác vận động quần chúng

11:38 08/11/2012

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy "Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công". Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các cấp ủy đảng ở huyện Mộ Đức đang đẩy mạnh công tác vận động quần chúng, xây dựng các mô hình dân vận khéo nhằm từng bước đưa các Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.
Điểm bưu điện văn hóa xã kiểu mẫu:

Điểm bưu điện văn hóa xã kiểu mẫu: "Hồi sinh" một thiết chế

11:35 08/11/2012

Dẫu doanh thu thấp, khách hàng thưa vắng nhưng các điểm Bưu điện văn hóa xã (BĐVHX) vẫn bám trụ và khởi sắc với mô hình BĐVHX kiểu mẫu. Sự thay đổi này không chỉ giúp các điểm BĐVHX được "hồi sinh", mà nó còn góp sức vào chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) của các địa phương.