Hội nghị Tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018
Ngày đưa:  04/02/2018 02:29:10 PM In bài

           Chiều ngày 29/01/2018, UBND huyện Mộ Đức, tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2017, triển khai công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018. Tham dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Màu - Bí thư Huyện ủy, đ/c Hồ Thí - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, đ/c Lê Đình Phát - Phó Chủ tịch HĐND huyện, đ/c Nguyễn Quang Vinh - Chủ tịch UBMTTQVN huyện, đ.c Trần Văn Mẫn - Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị.

Trong năm 2017, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn huyện đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện, các cơ quan, ban, ngành, hội đoàn thể; phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được xây dựng, duy trì và có bước phát triển sâu, rộng với nhiều nội dung, hình thức phong phú. Nhiều mô hình tự phòng, tự quản về an ninh trật tự được xây dựng, nhân rộng, đã phát huy được vai trò làm chủ của nhân dân trong nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự. các mô hình đã thu hút được sự ủng hộ, hưởng ứng của đông đảo cán bộ và mọi tầng lớp nhân dân tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Trong năm 2017, lực lượng công an đã chủ động xây dựng mới 02 mô hình tự quản về an ninh trật tự, nhân rộng các mô hình khu dân cư tự quản về an ninh trật tự, mô hình cổng trường an toàn giao thông và đảm bảo an ninh trật tự. Ngoài ra các Hội đoàn thể đã duy trì nhiều mô hình về an ninh trật tự, như mô hình cựu chiến binh tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc, mô hình phụ nữ không vi phạm tệ nạn xã hội, mô hình tổ tự quản bảo đảm trật tự an toàn giao thông.Qua công tác tuyên truyền vận động, trong năm 2017, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng công an hơn 315 nguồn tin về an ninh trật tự, tố giác tội phạm. Trong đó có nhiều nguồn tin có giá trị giúp cơ quan công an xác minh, làm rõ nhiều vụ việc. Trong năm 2017, lực lượng công an huyện đã điều tra khám phá các vụ phạm pháp hình sự đạt tỷ lệ hơn 92%.

          Qua phân loại, đánh giá năm 2017 có 100% các thôn, tổ dân phố, xã, thị trấn, các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự. có 8 xã đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự xã hội, chiếm tỷ lệ hơn 67%, góp phần hoàn thành mục tiêu chung về xây dựng nông thôn mới của địa phương.

         Với những kết quả đạt được trong năm 2017, có 05 cá nhân được đề nghị Bộ công an tặng kỷ niệm chương “ Vì an ninh tổ quốc” và 56 tập thể, 61 cá nhân được Bộ công an, Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch UBND huyện khen thưởng, biểu dương có những thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

        Tại Hội nghị các đại biểu, đã báo cáo tham luận các mô hình hay, chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện phong trào phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

        Trong năm 2018, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Mộ Đức tiếp tục xác định tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới trên địa bàn huyện; tăng cường công tác tuyên truyền, để nhân dân nắm vững các quy định của pháp luật về công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Tiếp tục xây dựng, củng cố, nhân điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, nhân rộng các mô hình hoạt động hiệu quả, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

        Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Văn Mẫn - Chủ tịch UBND huyện, yêu cầu các cơ ban, ban ngành, địa phương cần tích cực phát huy vai trò lãnh đạo, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu các địa phương, đơn vị, các cấp ủy chính quyền, các thành viên ban chỉ đạo các cấp trong công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Lực lượng công an, các ngành, đoàn thể cần chủ động, sáng tạo trong việc tham mưu những nội dung, biện pháp triển khai thực hiện, chương trình phối hợp đẩy mạnh phong trào trong tình hình mới. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động để mỗi người dân, cán bộ, đảng viên thấy rõ trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi trong tham gia giữ gìn an ninh trật tự, chủ động đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm.

          Tại Hội nghị, Giám đốc Công an tỉnh, và UBND huyện đã khen thưởng cho 13 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2017./.


Bản quyền ©2015 UBND Huyện Mộ Đức - Tỉnh Quảng Ngãi