Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Những cánh đồng “vàng” ở Mộ Đức

Những cánh đồng “vàng” ở Mộ Đức

04:56 08/11/2012

Những năm gần đây, huyện Mộ Đức đã chú trọng đến viêc đẩy mạnh xây dựng mô hình cánh đồng cho thu nhập 70 triệu đồng/ha/năm trở lên. Bước đầu cho thấy mô hình này đã đem lại giá trị kinh tế trở thành những cánh đồng “vàng”, góp phần ổn định cuộc sống của bà con, tăng thu nhập và làm cho bộ mặt địa phương ngày càng đổi mới.