Lượt truy cập: 2299889
Đang trực tuyến: 194
RSS (viết tắt từ Really Simple Syndication) là một tiêu chuẩn định dạng tài liệu dựa trên XML nhằm giúp người sử dụng dễ dàng cập nhật và tra cứu thông tin một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất bằng cách tóm lược thông tin vào trong một đoạn dữ liệu ngắn gọn, hợp chuẩn. Dữ liệu này được các chương trình đọc tin chuyên biệt (gọi là News reader) phân tích và hiển thị trên máy tính của người sử dụng. Trên trình đọc tin này, người sử dụng có thể thấy những tin chính mới nhất, tiêu đề, tóm tắt và cả đường link để xem tòan bộ tin.

Các kênh tin cung cấp

Stt Kênh tin Liên kết Chi tiết
1. Trang chủ http://moduc.quangngai.gov.vn/rss.aspx?catid=64 Xem chi tiết
2. Sổ tay chất lượng http://moduc.quangngai.gov.vn/rss.aspx?catid=67 Xem chi tiết
3. Công tác Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn 2016 http://moduc.quangngai.gov.vn/rss.aspx?catid=74 Xem chi tiết
4. Chính sách Ưu đãi đầu tư http://moduc.quangngai.gov.vn/rss.aspx?catid=51 Xem chi tiết
5. Dự án kêu gọi đầu tư http://moduc.quangngai.gov.vn/rss.aspx?catid=52 Xem chi tiết
6. Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam http://moduc.quangngai.gov.vn/rss.aspx?catid=53 Xem chi tiết
7. Khiếu nại http://moduc.quangngai.gov.vn/rss.aspx?catid=54 Xem chi tiết
8. Tố cáo http://moduc.quangngai.gov.vn/rss.aspx?catid=55 Xem chi tiết
9. Tuyên truyền, phổ biến GDPL http://moduc.quangngai.gov.vn/rss.aspx?catid=56 Xem chi tiết
10. Di tích lịch sử http://moduc.quangngai.gov.vn/rss.aspx?catid=44 Xem chi tiết
11. Mộ Đức ngày nay http://moduc.quangngai.gov.vn/rss.aspx?catid=45 Xem chi tiết
12. Tiêu chí http://moduc.quangngai.gov.vn/rss.aspx?catid=46 Xem chi tiết
13. Tin hoạt động nông thôn mới http://moduc.quangngai.gov.vn/rss.aspx?catid=47 Xem chi tiết
14. Bộ thủ tục cấp huyện http://moduc.quangngai.gov.vn/rss.aspx?catid=60 Xem chi tiết
15. Tin tức, sự kiện http://moduc.quangngai.gov.vn/rss.aspx?catid=3 Xem chi tiết
16. Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên http://moduc.quangngai.gov.vn/rss.aspx?catid=14 Xem chi tiết
17. Về Mộ Đức http://moduc.quangngai.gov.vn/rss.aspx?catid=15 Xem chi tiết
18. Sơ đồ, cơ cấu tổ chức bộ máy http://moduc.quangngai.gov.vn/rss.aspx?catid=16 Xem chi tiết
19. Các cơ quan huyện http://moduc.quangngai.gov.vn/rss.aspx?catid=17 Xem chi tiết
20. Các xã, thị trấn http://moduc.quangngai.gov.vn/rss.aspx?catid=18 Xem chi tiết
21. Các Cụm CN, Trung tâm TM&DV http://moduc.quangngai.gov.vn/rss.aspx?catid=19 Xem chi tiết
22. Bản đồ hành chính huyện http://moduc.quangngai.gov.vn/rss.aspx?catid=20 Xem chi tiết
23. Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh http://moduc.quangngai.gov.vn/rss.aspx?catid=21 Xem chi tiết
24. Triển khai, quán triệt Nghị quyết http://moduc.quangngai.gov.vn/rss.aspx?catid=22 Xem chi tiết
25. Thông tin Quy hoạch http://moduc.quangngai.gov.vn/rss.aspx?catid=28 Xem chi tiết
26. Định hướng Phát triển http://moduc.quangngai.gov.vn/rss.aspx?catid=29 Xem chi tiết
27. Nghị quyết Đảng bộ huyện http://moduc.quangngai.gov.vn/rss.aspx?catid=34 Xem chi tiết
28. Văn bản HĐND huyện http://moduc.quangngai.gov.vn/rss.aspx?catid=35 Xem chi tiết
29. Văn bản UBND huyện http://moduc.quangngai.gov.vn/rss.aspx?catid=36 Xem chi tiết
30. Danh lam thắng cảnh http://moduc.quangngai.gov.vn/rss.aspx?catid=38 Xem chi tiết
31. Danh sách người phát ngôn http://moduc.quangngai.gov.vn/rss.aspx?catid=80 Xem chi tiết
32. Các quy trình bắt buộc http://moduc.quangngai.gov.vn/rss.aspx?catid=68 Xem chi tiết
33. Bộ thủ tục cấp xã http://moduc.quangngai.gov.vn/rss.aspx?catid=65 Xem chi tiết
34. Dịch vụ công trực tuyến http://moduc.quangngai.gov.vn/rss.aspx?catid=71 Xem chi tiết
35. Danh mục tài liệu bên ngoài http://moduc.quangngai.gov.vn/rss.aspx?catid=69 Xem chi tiết
36. Thủ tục hành chính http://moduc.quangngai.gov.vn/rss.aspx?catid=12 Xem chi tiết
37. Nhân vật lịch sử tiêu biểu http://moduc.quangngai.gov.vn/rss.aspx?catid=41 Xem chi tiết
38. Ẩm thực http://moduc.quangngai.gov.vn/rss.aspx?catid=43 Xem chi tiết
39. Thông tin du lịch http://moduc.quangngai.gov.vn/rss.aspx?catid=40 Xem chi tiết
40. Chứng nhận HTQLCL ISO http://moduc.quangngai.gov.vn/rss.aspx?catid=70 Xem chi tiết
41. Hỏi - đáp http://moduc.quangngai.gov.vn/rss.aspx?catid=61 Xem chi tiết
42. Sơ đồ web http://moduc.quangngai.gov.vn/rss.aspx?catid=72 Xem chi tiết
43. Đền chùa, lễ hội truyền thống http://moduc.quangngai.gov.vn/rss.aspx?catid=39 Xem chi tiết
44. Xem trên di động http://moduc.quangngai.gov.vn/rss.aspx?catid=73 Xem chi tiết
45. Tuyển giáo viên công lập năm 2017 http://moduc.quangngai.gov.vn/rss.aspx?catid=84 Xem chi tiết
46. Giới thiệu http://moduc.quangngai.gov.vn/rss.aspx?catid=1 Xem chi tiết
47. Xây dựng Đảng http://moduc.quangngai.gov.vn/rss.aspx?catid=2 Xem chi tiết
48. Văn bản chỉ đạo điều hành http://moduc.quangngai.gov.vn/rss.aspx?catid=33 Xem chi tiết
49. Lịch công tác http://moduc.quangngai.gov.vn/rss.aspx?catid=7 Xem chi tiết
50. Lịch tiếp dân http://moduc.quangngai.gov.vn/rss.aspx?catid=8 Xem chi tiết
51. Kết quả công tác tiếp dân http://moduc.quangngai.gov.vn/rss.aspx?catid=62 Xem chi tiết
52. Giá trị văn hóa truyền thống http://moduc.quangngai.gov.vn/rss.aspx?catid=37 Xem chi tiết
53. Chiến lược, quy hoạch http://moduc.quangngai.gov.vn/rss.aspx?catid=4 Xem chi tiết
54. Tuyên truyền, phổ biến GDPL http://moduc.quangngai.gov.vn/rss.aspx?catid=9 Xem chi tiết
55. Đầu tư, đấu thầu http://moduc.quangngai.gov.vn/rss.aspx?catid=10 Xem chi tiết
56. Thông báo http://moduc.quangngai.gov.vn/rss.aspx?catid=57 Xem chi tiết
57. Tấm gương người tốt - việc tốt http://moduc.quangngai.gov.vn/rss.aspx?catid=81 Xem chi tiết
58. Tuyển dụng lao động http://moduc.quangngai.gov.vn/rss.aspx?catid=83 Xem chi tiết
59. Tuyển dụng cán bộ công chức http://moduc.quangngai.gov.vn/rss.aspx?catid=78 Xem chi tiết
60. Tin từ HĐND - UBND huyện http://moduc.quangngai.gov.vn/rss.aspx?catid=23 Xem chi tiết
61. Tin Kinh tế - Xã hội http://moduc.quangngai.gov.vn/rss.aspx?catid=24 Xem chi tiết
62. Tin Quốc phòng - An ninh http://moduc.quangngai.gov.vn/rss.aspx?catid=63 Xem chi tiết
63. Tin từ các xã, thị trấn http://moduc.quangngai.gov.vn/rss.aspx?catid=25 Xem chi tiết
64. Tin từ Mặt trận và các Hội, đoàn thể http://moduc.quangngai.gov.vn/rss.aspx?catid=26 Xem chi tiết
65. Tin tổng hợp http://moduc.quangngai.gov.vn/rss.aspx?catid=27 Xem chi tiết
66. Cải cách hành chính http://moduc.quangngai.gov.vn/rss.aspx?catid=85 Xem chi tiết
67. Góp ý dự thảo http://moduc.quangngai.gov.vn/rss.aspx?catid=11 Xem chi tiết
68. Tiêu chuẩn ISO 9001:2008 http://moduc.quangngai.gov.vn/rss.aspx?catid=66 Xem chi tiết
69. Tra cứu thông tin TTHC http://moduc.quangngai.gov.vn/rss.aspx?catid=75 Xem chi tiết
70. Tra cứu thông tin TTHC http://moduc.quangngai.gov.vn/rss.aspx?catid=77 Xem chi tiết
71. Nông thôn mới http://moduc.quangngai.gov.vn/rss.aspx?catid=13 Xem chi tiết
72. Hình ảnh http://moduc.quangngai.gov.vn/rss.aspx?catid=30 Xem chi tiết
73. Bài hát về Mộ Đức http://moduc.quangngai.gov.vn/rss.aspx?catid=31 Xem chi tiết
74. Video clip http://moduc.quangngai.gov.vn/rss.aspx?catid=32 Xem chi tiết
75. Thông tin cần biết http://moduc.quangngai.gov.vn/rss.aspx?catid=48 Xem chi tiết
76. Văn hóa, văn nghệ http://moduc.quangngai.gov.vn/rss.aspx?catid=50 Xem chi tiết
77. Đại hội Đảng bộ huyện Mộ Đức http://moduc.quangngai.gov.vn/rss.aspx?catid=59 Xem chi tiết
78. Tìm hiểu Bộ luật dân sự 2015 http://moduc.quangngai.gov.vn/rss.aspx?catid=82 Xem chi tiết

Các giới hạn sử dụng

Các nguồn kênh tin được cung cấp miễn phí cho các cá nhân và các tổ chức phi lợi nhuận. Chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp rõ các thông tin cần thiết khi bạn sử dụng các nguồn kênh tin này từ site này.

   Thông tin cần biết

Xem Huyện Mộ Đức ở bản đồ lớn hơn
   Thông tin Tiện ích
   Liên kết web
   Thăm dò ý kiến
Bạn thấy trang web này nội dung như thế nào?
Rất phong phú
Bình thường
Rất tệ