Lượt truy cập: 2299843
Đang trực tuyến: 196
Ngày đưa:  05/01/2018 03:36:59 PM
Chấn chỉnh việc ban hành các quyết định hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai của UBND và Chủ tịch UBND các cấp
Ngày 05/01/2018, Chủ tịch UBND huyện Mộ Đức ban hành Công văn số 04/UBND-NC về việc chấn chỉnh việc ban hành các quyết định hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai của UBND và Chủ tịch UBND các cấp. Theo đó, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các ngành liên quan ở huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện những nội dung sau:
        1. Trong quá trình tham mưu, giải quyết khiếu nại liên quan đến lĩnh vực đất đai phải thực hiện đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền theo quy định của Luật Khiếu nại, Luật Đất đai.
          2. Khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải thu thập tài liệu liên quan đến nguồn gốc và quá trình sử dụng đất, quá trình kê khai, đăng ký, quản lý sử dụng hiện trạng, mục đích sử dụng; giấy tờ chứng minh về mua bán, chuyển nhượng, thừa kế…căn cứ pháp luật để giải quyết phải chính xác.

         3. Giao phòng TN&MT chủ trì, phối hợp với Thanh tra, Tư pháp huyện rà soát, kiểm tra quy trình tham mưu các văn bản hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai trước khi trình UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện ký ban hành. 

Các tin tức khác
Xem các tin khác
   Thông tin cần biết

Xem Huyện Mộ Đức ở bản đồ lớn hơn
   Thông tin Tiện ích
   Liên kết web
   Thăm dò ý kiến
Bạn thấy trang web này nội dung như thế nào?
Rất phong phú
Bình thường
Rất tệ