Lượt truy cập: 2299846
Đang trực tuyến: 196
Ngày đưa:  03/01/2018 04:43:49 PM
Tổng kết công tác Mặt trận năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

          Sáng ngày 03/01/2018, UBMTTQVN huyện Mộ Đức tổ chức hội nghị Tổng kết công tác mặt trận năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Đến tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Bá Minh - Chánh Văn phòng UBMTTQVN tỉnh và đại diện lãnh đạo các ban, ngành của huyện.

          Trong năm 2017, Ủy ban MTTQVN huyện đã phối hợp cùng các tổ chức thành viên làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đặc biệt là tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao chất lượng các cuộc vận động, nhất là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Công tác vận động "Quỹ vì người nghèo" được các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia.
Trong năm 2017, Ban vận động “Quỹ vì người nghèo” của huyện vận động được trên 1,8 tỷ đồng (đạt 185% chỉ tiêu tỉnh giao); xây dựng mới, sửa chữa 2 nhà “Đại đoàn kết”, 1 nhà tình nghĩa; hỗ trợ kinh phí xây dựng 172 nhà phòng tránh bão lụt cho người nghèo; hỗ trợ sửa chữa 17 nhà có nguy cơ sụp đổ khi xảy ra mưa lũ vào năm 2016; trao tặng 26 con bò giống làm phương tiện chăn nuôi, sản xuất cho các hộ nghèo. Nhân 87 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, mặt trận các cấp đã hướng dẫn, chỉ đạo 100% KDC tổ chức ngày hội với gần 30.000 lượt người tham gia. Ngoài ra, hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân được phát huy; kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, công tác dân tộc, công tác tôn giáo.
           Hội nghị cũng đã đề ra những giải pháp, phương hướng hoạt động trong thời gian tới để công tác Mặt trận của huyện đạt kết quả cao hơn. Trong năm 2018 cần tập trung triển khai vận động ủng hộ “Quỹ vì người nghèo”, đặc biệt là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc; tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tuyên truyền theo Chỉ thị 07 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới”; vận động, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên, vận động các tầng lớp nhân dân, huy động tối đa mọi nguồn lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế và góp phần giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.
Nhân dịp này, UBMTTQVN huyện cũng đã tiến hành khen thưởng cho 11 tập thể, 8 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong năm 2017 vừa qua./.

 

Các tin tức khác
Xem các tin khác
   Thông tin cần biết

Xem Huyện Mộ Đức ở bản đồ lớn hơn
   Thông tin Tiện ích
   Liên kết web
   Thăm dò ý kiến
Bạn thấy trang web này nội dung như thế nào?
Rất phong phú
Bình thường
Rất tệ