Lượt truy cập: 2284978
Đang trực tuyến: 105
Ngày đưa:  29/12/2017 02:17:51 PM
Chỉ đạo giải quyết các vụ việc theo thông tin dư luận xã hôi

             Ngày 29/12/2017, Chủ tịch UBND huyện Mộ Đức ban hành Công văn số 1423/UBND-NC về việc giao nhiệm vụ cho các cơ quan tham mưu giải quyết vụ việc theo thông tin dư luận trên địa bàn huyện. Theo đó, Chủ tịch UBND huyện giao nhiệm vụ cho thủ trưởng các cơ quan tiếp tục thực hiện các vụ việc trước đây đã được Chủ tịch chỉ đạo nhưng thực hiện chưa xong cần phải tích cực triển khai thực hiện tiếp và các vụ việc mới phát sinh; cụ thể  như sau:

  I. Đối với các vụ việc Chủ tịch UBND huyện đã có chỉ đạo nhưng giải quyết chưa xong, cần tiếp tục đôn đốc giải quyết dứt điểm:

  1. Giao phòng Tài nguyên và Môi trường huyện:
  1.1. Việc một số hộ dân bao chiếm đất nghĩa trang nhân dân (nghĩa địa) để xây dựng nghĩa trang tộc họ; trồng cây kinh tế trong nghĩa trang:
             Giao phòng TN&MT huyện tham mưu chỉ đạo các địa phương thực hiện xây dựng quy chế quản lý nghĩa trang, nghĩa địa, trước mắt xử lý nghiêm việc tùy tiện bao chiếm đất để xây dựng nghĩa trang họ tộc, không để nhân dân trồng cây kinh tế trong nghĩa địa; việc chôn cất ở vùng đất mới theo quy hoạch. Đến nay, chưa có xã nào có báo cáo kết quả xử lý sai phạm về quản lý nghĩa trang nhân dân, các xã cũng không có ban quản lý nghĩa trang để phát hiện và kiến nghị xử lý.

Tiếp tụcchỉ đạo, UBND các xã, thị trấn kiểm tra rà soát các trường hợp vi phạm, lập hồ sơ xử lý. Báo cáo kết quả cho UBND huyện.
  1.2. Tiếp tục chỉ đạo và xử lý dứt điểm tình trạng lấn, chiếm đất công nói chung, lấn chiếm, cơi nới đất sau nhà dọc Quốc lộ 1 nói riêng

  Nội dung này, Huyện ủy, UBND huyện đã chỉ đạo thường xuyên và nhiều lần nhưng các xã thực hiện lập hồ sơ xử lý ban đầu chưa nghiêm túc. Đặc biệt, ngày 22/6/2017, Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì họp các ngành, Chủ tịch UBND và công chức Địa chính - Xây dựng xã, thị trấn để nghe báo cáo và chỉ đạo. Sau đó, UBND huyện ban hành Thông báo số 432/TB-UBND, ngày 26/7/2017 thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện xử lý lấn chiếm đất đai và tiền nợ thuế dự án WB3. Qua báo cáo của các xã đã phát hiện 340 trường hợp vi phạm, trong đó, có các vụ lấn chiếm phía sau Quốc lộ 1A. Đến nay các xã, thị trấn cũng chưa tập trung lập hồ sơ xử lý quyết liệt theo đúng trình tự thủ tục pháp luật quy định. Nguyên nhân, một số xã thiếu trách nhiệm, chưa nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo của huyện, một số xã lúng túng trong việc xác lập thủ tục xử lý.

Để khắc phục tình trạng này, giao phòng TN&MT huyện tham mưu UBND huyện thành lập tổ kiểm tra liên ngành để trực tiếp kiểm tra, hướng dẫn và tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo xử lý các vướng mắc, khó khăn ở từng xã, thị trấn. Đồng thời, tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan đơn vị thiếu trách nhiệm trong việc xử lý vi phạm đất đai.
1.3. Xem xét làm thủ tục cấp GCNQSD đất cho ông Nguyễn Trọng Sang và ông Lê Văn Dục, thị trấn Mộ Đức (hai ông đã hoàn thành việc huy động đóng góp tài chính cho ngân sách thị trấn hơn 10 năm nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất).
          Nội dung vụ việc này, UBND huyện đã có Tờ trình số 63/TTr-UBND kiến nghị bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 để có cơ cơ sở lập thủ tục cho thuê đất, nhưng tỉnh chưa chấp thuận. Đến ngày 01/11/2017, UBND huyện tiếp tục có Tờ trình số 171/TTr-UBND về việc thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2018. Sau khi có Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018, phòng TN&MT huyện lập thủ tục tham mưu cho UBND huyện quyết định cho thuê đất và cấp Giấy CNQSD đất thuê theo quy định.
   1.4. Việc công dân đấu giá đất trường Mẫu giáo thôn Phước Tây, xã Đức Hòa năm 2007 nhưng chưa được cấp Giấy CNQSD đất:
Việc này, UBND huyện đã quyết định thanh tra kết luận để có hướng xử lý. Đoàn thanh tra đã thẩm tra xác minh xong; nhưng vụ việc có vướng mắc về thủ tục thu hồi đất đấu giá quyền sử dụng đất, có liên quan ở 3 cấp xã, huyện và tỉnh. UBND tỉnh có Quyết định số 507/QĐ-UBND, ngày 20/7/2017 thu hồi đất của trường Mầm non Đức Hòa, tại điểm trường thôn Phước Tây, diện tích là 280m2, nhưng Giấy CNQSD đất cấp cho trường chỉ có 169m2, kiểm tra diện tích thực tế sử dụng chỉ có 105,8m2.
Vì vậy, UBND huyện giao phòng TN&MT huyện tham mưu cho UBND huyện tiếp tục có văn bản kiến nghị Sở TN&MT tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với huyện kiểm tra thực địa và tham mưu cho UBND tỉnh xem xét điều chỉnh Quyết định số 507/QĐ-UBND, ngày 20/7/2017; đồng thời, chủ trì phối hợp với các ngành tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo giải quyết vướng mắc để bảo đảm quyền lợi chính đáng của công dân và đúng pháp luật.
1.5. Việc lấn chiếm đất của ông Nguyễn Đào Thuyết, xã Đức Chánh:
Vụ việc này kéo dài gây bức xúc trong dư luận, UBND huyện đã có văn bản xin  ý kiến UBND tỉnh và các ngành chức năng của tỉnh, nhưng đến nay chưa có ý kiến chỉ đạo hướng dẫn huyện xử lý. Vì vậy, phòng TN&MT huyện tiếp tục tham mưu văn bản đôn đốc. Sau khi có ý kiến của tỉnh, phòng TN&MT huyện chủ trì, phối hợp với các ngành tiếp tục xác lập hồ sơ thủ tục tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện xử lý đúng quy định của pháp luật.
1.6. Vụ chiếm đất trái phép của ông Lê Văn Nhi, ở thị trấn Mộ Đức:

 Qua xem xét đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất của ông Nhi, ý kiến các ngành của huyện và UBND thị trấn tại các cuộc họp ngày 19/5/2016 và ngày 17/7/2017, UBND huyện giao phòng Tài nguyên và Môi trường huyện chủ trì, phối hợp với phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện kiểm tra quy hoạch chi tiết sử dụng đất để tham mưu UBND huyện xem xét, giải quyết phù hợp với quy hoạch sử dụng đất và đúng pháp luật.

  1.7. Xử lý vụ  ông Bùi Kiển, ở thôn Châu Me, xã Đức Phong lấn chiếm đất:

 UBND huyện đã có Công văn số 944/UBND-NC, ngày 08/9/2017 đề nghị Sở TN&MT tỉnh phối hợp với UBND huyện xác định ranh, mốc giới ngoài thực địa phần đất UBND tỉnh đã thu hồi của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi và bàn giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện để có cơ sở lập hồ sơ xử lý ông Bùi Kiển theo đúng quy định nhưng đến nay chưa thực hiện; giao phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tiếp tục tham mưu văn bản đôn đốc để có cơ sở thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Đồng thời, phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện tham mưu cho UBND huyện phương án sử dụng thửa đất do ông Bùi Kiển chiếm dụng trái phép, sau khi xử lý thu hồi, không để tái chiếm hoặc thu hồi không sử dụng.

            1.8. Giải quyết dứt điểm việc cho thuê đất rừng năm 2010 của 57 hộ với diện tích 60 ha:

           Việc này, UBND huyện đã giao Thanh tra huyện thẩm tra và UBND huyện đã có Kết luận số 68/KL-UBND ngày 12/5/2017. Ngày 30/5/2017, Thanh tra huyện đã phối hợp với các ngành và UBND xã Đức Lân tổ chức họp các hộ thuê đất để công khai kết luận. Đến nay, không có hộ nào khiếu nại về Kết luận của UBND huyện. Tuy nhiên, việc UBND huyện giao phòng TN&MT huyện phối hợp với Chi cục thuế và UBND xã Đức Lân vận động các hộ thực hiện nghĩa vụ tài chính thuê đất chu kỳ 2010 - 2015 và thông báo mức giá thuê đất chu kỳ tiếp theo (tháng 9/2015 - 9/2020) chưa đạt kết quả.  Giao phòng TN&MT huyện tiếp tục đôn đốc chỉ đạo thực hiện các nội dung đã được kết luận công khai. Nếu có vướng mắc thì báo cáo UBND huyện chỉ đạo giải quyết để ổn định việc thuê đất và thực hiện nghĩa vụ tài chính về thuê đất.

2. Giao phòng Tài chính - Kế hoạch huyện:

 2.1. ViệcUBND xã Đức Nhuận quyết toán các công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng nhưng đến nay chưa quyết toán và khắc phục các công trình đã hoàn thành chưa nghiệm thu nhưng đã hư hỏng kém chất lượng.

          Giao phòng TC-KH huyện chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan kiểm tra, rà soát từng công trình; báo cáo và tham mưu Chủ tịch UBND huyện xử lý từng công trình cụ thể.
          2.2. Giải quyết kiến nghị của ông Trần Sinh - Giám đốc Xí nghiệp Thắng lợi về việc nợ các công trình ông đã thi công ở các xã:
          Vấn đề này, Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì họp phòng TC-KH huyện và UBND các xã có công trình: xã Đức Hòa, xã Đức Nhuận, xã Đức Lợi để thống nhất chủ trương giải quyết. UBND huyện đã giao doanh nghiệp và chủ đầu tư lập thủ tục trình cơ quan có chức năng thẩm định và thanh toán nợ theo quy định. Đến nay các thủ tục chưa hoàn thành, chủ đầu tư chưa thanh toán dứt điểm. Chủ tịch UBND huyện giao phòng TC-KH huyện tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn giải quyết.
          2.3. Kiểm tra giải quyết vướng mắc tồn tại ở HTX Vận tải 1/5:
          Vấn đề này, UBND huyện đã chỉ đạo phòng TC-KH huyện kiểm tra thực trạng của HTX vận tải 1/5. Thực tế HTX đã không hoạt động từ lâu nhưng không tiến hành giải thể và giải quyết vốn cho xã viên. Hiện nay ông Lê Trung Quang, Chủ nhiệm HTX bị bệnh tai biến, một số cán bộ và xã viên đi làm ăn xa nên việc tổ chức Đại hội để giải thể có gặp khó khăn.
Giao phòng TC-KH chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn có liên quan hướng dẫn Ban quản trị lập thủ tục phương án giải thể theo quy định của pháp luật.
3. Giao phòng LĐ-TB&XH huyện:

 Việc hỗ trợ xây dựng Nhà thờ Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Trấn (đã mất) ở thôn Phước Thuận, xã Đức Phú có 05 con là liệt sỹ.

Việc này, UBND huyện giao phòng LĐ-TB&XH huyện chủ trì, phối hợp với phòng VH&TT, phòng KT&HT huyện, UBND xã Đức Phú để lập Kế hoạch vốn để bắt đầu thực hiện trong năm 2018.
II. Đối với các  vụ việc mới phát sinh theo thông tin dư luận cần xác minh giải quyết:

 1. Giao phòng Tài nguyên và Môi trường huyện: Tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo thực hiện các nội dung sau:

1.1. “Nhân dân xã Đức Phú bức xúc việc các cấp chưa quan tâm giải quyết việc nhân dân huyện Nghĩa Hành lấn chiếm đất với diện tích rất lớn, xâm phạm ranh giới 364 (thuộc xã Đức Phú). Hiện có một số người tiếp tục lấn dần vào rừng phòng hộ, xã đã tổ chức kiểm tra truy quét nhưng không bắt được người, rất khó trong việc ngăn chặn. Đề nghị huyện quan tâm hỗ trợ”.
Để giải quyết nội dung này, phòng TN&MT huyện tham mưu tổ chức phối hợp các cơ quan chức năng có liên quan của hai huyện Mộ Đức - Nghĩa Hành và UBND các xã:  Đức Phú - Hành Tín Đông để kiểm tra hiện trạng, xác lập hồ sơ kiến nghị biện pháp xử lý theo quy định.
1.2. Chủ trì, phối hợp với UBND xã Đức Phú tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo thực hiện nội dung: “Việc lập hồ sơ thuê đất rừng dự án WB3 từ năm 2005 của một số hộ dân xã Đức Phú, các ban ngành làm không đầy đủ, không có hồ sơ thuê đất, nói với dân không thu tiền đất, đến nay mời các hộ dân lên ký hợp đồng thuê đất được lập cách đây 17 năm để truy thu tiền đất, gây bức xúc trong nhân dân. Việc truy thu tiền thuế trước năm 2017 đề nghị UBND huyện xem xét miễn, giảm thấu tình đạt lý”.
Nội dung này, Chủ tịch UBND huyện đã có ý kiến chỉ đạo chung các xã trong huyện, nhưng cán bộ và nhân dân xã Đức Phú tiếp tục có ý kiến phản ánh đến Huyện ủy. Vì vậy, phòng TN&MT huyện báo cáo cụ thể về việc thuê đất rừng ở xã Đức Phú, tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo giải quyết vướng mắc về hợp đồng thuê đất và nghĩa vụ tài chính thuê đất, trả lời cho nhân dân  xã Đức Phú.
1.4. Chủ trì, phối hợp với UBND thị trấn Mộ Đức tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo thực hiện nội dung: “Một số hộ dân ở các xã, thị trấn phản ánh việc thu gom rác thải vẫn còn tồn đọng rác trên một số tuyến đường; bãi xử lý rác mới ở Gò Lau, thị trấn Mộ Đức gây ô nhiễm môi trường”.
1.5. Chủ trì, phối hợp với UBND xã Đức Hòa tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo thực hiện nội dung: “Đất vườn Đào ở thôn Phước Luông, xã Đức Hòa (diện tích 30ha) người dân thuê nhưng sử dụng không đúng mục đích”.
Để giải quyết nội dung này, phòng TN&MT huyện kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, tính pháp lý về quản lý, sử dụng đất để tham mưu xử lý gắn với phương án sử dụng đất có hiệu quả phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế chung của huyện.
1.6. Chủ trì, phối hợp với UBND xã Đức Minh tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo thực hiện nội dung: “Trang trại tổng hợp Lê Thái (xã Đức Minh) triển khai dự án trước khi có phê duyệt của huyện, không phối hợp với địa phương để đền bù, tự ý san ủi mồ mả, cây cối của nhân dân”.
1.7. Chủ trì, phối hợp với Thanh tra huyện kiểm tra và tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo xử lý "việc cải tạo nghĩa địa xã Đức Lân gây sạt lở ảnh hưởng đến người dân (khu vực Núi Thụ), có dư luận cho rằng, Công ty lạm dụng lấy đất bán, gây bức xúc trong nhân dân".
1.8. Chủ trì, phối hợp với UBND xã Đức Nhuận tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo thực hiện nội dung: “Việc lấn, chiếm đất trái phép của bà Trương Thị Tươi, bà Võ Thị Nguyệt ở thôn 1, xã Đức Nhuận gây ảnh hưởng đến việc kinh doanh của Công ty Thiên Phú và Ái Quỳnh”.
1.9. Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi - Chi nhánh Mộ Đức tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo thực hiện nội dung: “Một số địa phương thu hồi đất nhưng không điều chỉnh lại Giấy CNQSD đất cho nhân dân; nhiều địa phương nói phải có đơn mới được giải quyết, gây bức xúc trong nhân dân”.
  2. Giao phòng NN&PTNT huyện:
  2.1. Chủ trì phối hợp với các ngành và UBND các xã liên quan tham mưu thực hiện nội dung:
 Kiểm tra, rà soát các hợp tác xã trên địa bàn huyện nhiều năm liền không hoạt động để chỉ đạo củng cố kiện toàn hoặc xem xét hướng dẫn thủ tục giải thể đúng theo quy định của pháp luật đối với các HTX không có khả năng hoạt động.
2.2. “Một số địa phương đang thực hiện việc dồn điền đổi thửa và tận thu đất sét, huyện cần kiểm tra, giám sát để ngăn chặn việc làm trũng một số thửa đồng”.
Nội dung này, phòng NN&PTNT chủ trì, phối hợp với phòng TN&MT huyện khảo sát đánh giá tình hình thực hiện dồn điền đổi thửa, phát hiện việc lạm dụng tận thu đất sét gây úng, khó sản xuất hơn trước, tổng hợp báo cáo và tham mưu UBND huyện chỉ đạo biện pháp xử lý, khắc phục hậu quả và xử lý trách nhiệm.
2.3. Chủ trì, phối hợp với UBND xã Đức Phú tham mưu cho UBND huyện thực hiện nội dung:
- “Việc đầu tư sửa chữa Hồ Lỗ Thùng xã Đức Phú không nạo vét lòng hồ để tăng lượng nước tưới mà lại nâng cao cống tưới lên cao hơn cống cũ nên không tận dụng hết nước tưới vào mùa khô; đầu tư sửa chữa Hồ Hóc Sằm nhân dân đề nghị nhiều lần nạo vét hết Bờ quay trong lòng hồ nhưng không thực hiện".
- “Hai dòng suối ở thôn Phước Lộc, xã Đức Phú cũng bị bồi lấp gây ngập úng vào mùa mưa, gây khó khăn về đời sống và sản xuất của nhân dân”.
Hai nội dung trên, phòng NN&PTNT huyện cần khảo sát hiện trạng cụ thể để trả lời cho nhân dân trong vùng ảnh hưởng. Nếu phản ánh của nhân dân là đúng thì tham mưu cho UBND huyện biện pháp xử lý khắc phục.
3. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện:
Chủ trì phối hợp với phòng NN&PTNT, TN&MT huyện tham mưu cho UBND huyện thực hiện nội dung:
“Năm 2016, xã Đức Phú thực hiện dồn điền đổi thửa và chỉnh trang đồng ruộng 132.9 ha, theo Quyết định số 50/2016/QĐ-UBND ngày 15/9/2016 của UBND tỉnh mức hỗ trợ 15 triệu đồng/ha, tuy nhiên do Quyết định số 2001/QĐ-UBND ngày 21/6/2017 của Chủ tịch UBND huyện không điều chỉnh mức hỗ trợ từ 7 triệu đồng lên 15 triệu đồng nên Kho bạc không chi theo quyết toán 15 triệu đồng. Đề nghị UBND huyện điều chỉnh cho phù hợp”.
  4. Giao phòng GD&ĐT huyện:
Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo thực hiện nội dung: “Trường THCS Đức Phong đã thanh lý trường cũ nhưng đến nay vẫn chưa xây dựng trường mới, gây bức xúc trong nhân dân”. Tham mưu báo cáo trả lời cụ thể nguyên nhân và dự kiến khắc phục.
              5. Giao Công ty Cổ phần điện huyện:
           Xem xét xử lý nội dung: “Một số hộ dân xã Đức Nhuận bức xúc việc Công ty Cổ phần điện thay công tơ điện không chốt chỉ số điện cho dân biết, Công tơ mới chạy nhanh hơn công tơ cũ, thu tiền hạ công tơ điện là không đúng quy định của ngành điện”.
Yêu cầu báo cáo trả lời rõ nội dung nhân dân phản ánh đúng không? Nếu công dân phản ánh đúng thì trách nhiệm của ai ? xử lý như thế nào?
6. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện:
Chủ trì, phối hợp với Hạt QL&SC đường bộ huyện khảo sát, tham mưu cho UBND huyện giải quyết “Tuyến mương thoát nước đường Quán Lát - Hàm An (đoạn dốc ông Sơn) thôn 4, xã Đức Chánh lâu nay bị bồi đắp, không được khai thông, mùa mưa tràn ngập vào nhà dân, gây khó khăn cho việc đi lại”.
  6. Giao Thanh tra huyện:
6.1. Chủ trì, phối hợp với phòng TN& MT huyện kiểm tra, rà soát, báo cáo tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo thực hiện nội dung:
- “Nhân dân thôn 6, xã Đức Chánh yêu cầu huyện kiểm tra làm rõ việc quản lý, sử dụng đất của cửa hàng Công ty Nông sản thực phẩm và nhà làm việc của Đội thuế (phía Bắc ngã ba Quán Lát). Hiện nay, xã không biết đơn vị nào quản lý”.
- “Tình trạng đất giao cho một số cơ quan, tổ chức nhưng không còn nhu cầu sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích, huyện cần kiểm tra và thu hồi”.
Nội dung này, kết hợp với ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện tại Công văn số 954/UBND-NC, ngày 13/9/2017; tham mưu cho UBND huyện Quyết định kiểm tra, rà soát hiện trạng quản lý, sử dụng tài sản công gắn liền với đất; kết luận và tham mưu cho UBND huyện giải quyết từng trường hợp cụ thể, gắn với phương án quản lý sử dụng đất công theo quy hoạch.
6.2. Giao Thanh tra huyện theo dõi, đôn đốc, tổng hợp chung tham mưu cho UBND huyện báo cáo Huyện ủy và Thường trực HĐND huyện và Tổ nắm bắt nghiên cứu và giải quyết thông tin dư luận xã hội huyện trước ngày 30/3/2018.
Việc tập trung giải quyết các nội dung theo thông tin dư luận là trách nhiệm của UBND huyện và các cơ quan thuộc UBND huyện, góp phần hạn chế phát sinh các vụ việc bức xúc; hạn chế đơn thư của công dân. UBND huyện xem đây là trách nhiệm trước Huyện ủy, HĐND huyện, các ngành chức năng cần tập trung tham mưu cho UBND huyện giải quyết dứt điểm, không để kéo dài. Vì vậy, thủ trưởng các cơ quan được Chủ tịch UBND huyện giao nhiệm vụ phải đưa vào chương trình công tác của cơ quan; xây dựng kế hoạch xác định nội dung lộ trình triển khai cụ thể. Đối với các vụ việc liên quan nhiều cơ quan và xã, thị trấn thì cơ quan chủ trì chủ động đề xuất phối hợp; các cơ quan và UBND xã, thị trấn có liên quan phải có trách nhiệm phối hợp, không được đùn đẩy, né tránh trách nhiệm. Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc thì kịp thời báo cáo UBND huyện chỉ đạo. Thủ trưởng các cơ quan không thực hiện hoặc thực hiện không nghiêm túc, chưa hết trách nhiệm thì thủ trưởng cơ quan đó chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện theo quy định trách nhiệm của người đứng đầu và kỷ luật, kỷ cương hành chính./.

 

Các tin tức khác
Xem các tin khác
   Thông tin cần biết

Xem Huyện Mộ Đức ở bản đồ lớn hơn
   Thông tin Tiện ích
   Liên kết web
   Thăm dò ý kiến
Bạn thấy trang web này nội dung như thế nào?
Rất phong phú
Bình thường
Rất tệ