Lượt truy cập: 2299801
Đang trực tuyến: 172
Ngày đưa:  22/12/2017 08:42:52 AM
Trường Chính trị tỉnh tổ chức lễ bế giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính B3816
Chiều ngày 20/12/2017, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Huyện ủy Mộ Đức, tổ chức lễ bế giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính B3816, hệ vừa làm vừa học, niên khóa 2016 – 2017 tại huyện Mộ Đức. Dự lễ bế giảng có ông Nguyễn Văn Tâm, Phó hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; ông Hồ Thí, phó Bí thư thường trực Huyện ủy.

Đ/c Hồ Thí, phó Bí thư thường trực Huyện ủy và ông Nguyễn Văn Tâm, phó Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh trao bằng tốt nghiệp và giấy khen cho các học viên xuất sắc của lớp TCLLCT
Lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính B3816, hệ vừa làm vừa học, niên khóa 2016 – 2017 tại huyện Mộ Đức được khai giảng vào tháng 7/2016. Tham gia lớp học có 100 học viên là các cán bộ lãnh đạo và cán bộ dự nguồn của các trường học, một số cơ quan, đơn vị, các ban, ngành, Hội đoàn thể của huyện.
Qua khóa học, các học viên đã được trang bị những kiến thức cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiến thức về lịch sử Đảng, xây dựng đảng cộng sản Việt Nam, kỹ năng lãnh đạo quản lý và nghiệp vụ công tác đảng, đoàn thể. Công tác vận động quần chúng những vấn đề lý luận về Nhà nước và pháp luật, về nghiệp vụ quản lý hành chính nhà nước; về an ninh quốc phòng và chính sách đối ngoại của đảng; Những chủ trương, đường lối của Đảng Pháp luật của Nhà nước trong thời kỳ phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. bên cạnh đó, các học viên được đi nghiên cứu thực tế tình hình ở các địa phương trên địa bàn.
Kết thúc lớp học, 100%, học viên của khóa học được công nhận và cấp bằng tốt nghiệp. Trong đó có 20 học viên được xếp loại giỏi, chiếm 20% và 73 học viên được xếp loại khá, chiếm 73%; 7 học viên được xếp loại trung bình, chiếm gần 7%. Trong khóa học này,  Trường Chính trị tỉnh đã quyết định khen thưởng cho 10 học viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập  và trong các hoạt động của lớp.
Phát biểu tại lễ bế giảng, đồng chí Hồ Thí, phó Bí thư thường trực Huyện ủy đã biểu dương và chúc mừng kết quả học tập của các học viên. Thay mặt lãnh đạo huyện nhà, đồng chí cũng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của Ban giám hiệu Trường Chính trị tỉnh trong công tác đào tạo cán bộ của huyện. Qua đó, đồng chí đề nghị, mỗi học viên cần phát huy những kiến thức đã được nghiên cứu, học tập trong khóa học lần này để vận dụng sáng tạo lý luận vào thực tiễn, tham gia lãnh đạo và góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác của đơn vị, địa phương được giao./.
Văn Trọng
Các tin tức khác
Xem các tin khác
   Thông tin cần biết

Xem Huyện Mộ Đức ở bản đồ lớn hơn
   Thông tin Tiện ích
   Liên kết web
   Thăm dò ý kiến
Bạn thấy trang web này nội dung như thế nào?
Rất phong phú
Bình thường
Rất tệ