Lượt truy cập: 2571920
Đang trực tuyến: 29
Ngày đưa:  29/09/2017 02:35:59 PM
UBND huyện họp định kỳ đánh gíá tình hình kinh tế- xã hội 9 tháng đầu năm 2017
Sáng ngày 28/9/2017, UBND huyện Mộ Đức đã tổ chức cuộc họp định kỳ để đánh gíá tình hình kinh tế- xã hội 9 tháng đầu năm 2017 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng còn lại của năm 2017. Tham dự và chủ trì cuộc họp có đồng chí Trần Văn Mẫn- Chủ tịch UBND huyện, cùng các đồng chí Võ Lâm, phó Chủ tịch HĐND huyện, Phạm Ngọc Lân phó chủ tịch UBND huyện, Vũ Nhân phó chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo các phòng, ban, ngành của huyện.

Quang cảnh buổi họp

Trong 9 tháng đầu năm 2017, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo và thực hiện có kết quả các nhiệm vụ trên các lĩnh vực kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh trật tự.

Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo công tác chăm sóc và thu hoạch lúa vụ Đông Xuân 2016-2017 và Hè Thu 2017. Chỉ đạo các ngành chức năng hỗ trợ các nhà đầu tư về trình tự, thủ tục để triển khai thực hiện đầu tư các dự án vào lĩnh vực nông nghiệp. Tổng sản lượng lương thực 9 tháng đầu năm hơn 80 ngàn tấn, đạt 101,4% so với kế hoạch năm và tăng 4,3% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, sản lượng thóc đạt gần 70 ngàn tấn, đạt 101,6% kế hoạch và tăng 5,7% so với cùng kỳ năm trước.
Trong 9 tháng đầu năm 2017, tổng đàn vật nuôi của huyện đã giảm so với cùng kỳ năm 2016, trong đó đàn trâu, bò giảm 3,48%, đàn heo giảm hơn 10%, sản lượng thịt hơi xuất chuồng 9 tháng đầu năm là 5.100 tấn, giảm 12,1% và đạt 59% kế hoạch. Trong 9 tháng đầu năm ngành nông nghiệp đã tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo trạm thú y chăn nuôi tập trung công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi, nhất là khâu xử lý môi trường, tiêm phòng ngừa dịch bệnh trên đàn vật nuôi.
 
Trong 9 tháng đầu năm, sản lượng khai thác hải sản ước đạt 3.200 tấn, đạt 91,4% và tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, diện tích tôm nuôi đang có dấu hiệu tăng hơn so với cùng kỳ, sản lượng thủy sản nuôi trồng 9 tháng đạ 578 tấn đạt 63% kế hoạch và tăng 31,8%, trong đó sản lượng tôm nuôi tăng 39,4% so với cùng kỳ năm 2016.
 
Trong chương trình xây dựng NTM, UBND huyện đã phối hợp với các sở, ban ngành của tỉnh kiểm tra, hướng dẫn và đôn đốc tiến độ xây dựng NTM ở 2 xã Đức Thạnh và Đức Hòa, chỉ đạo các ngành chức năng hỗ trợ, giúp đỡ 02 xã trong hoàn thành bộ hồ sơ các tiêu chí. Đến nay trên toàn huyện, bình quân mỗi xã đạt hơn 15 tiêu chí.
 
Trong 9 tháng đầu năm, huyện đã kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp được 12 dự án, hiện tại các dự án đang hoàn thiện các thủ tục để trình các cơ quan ở tỉnh.
 
Trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, trong 9 tháng đầu năm, huyện đã triển khai thực hiện nhiệm vụ đột phá về tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ. giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp xây dựng, thương mại dịch vụ là hơn 5.340 tỷ đồng, đạt 79,8% kế hoạch, tăng 20,2% so với cùng kỳ năm trước. UBND huyện đã chủ động, tích cực giới thiệu kêu gọi tiếp nhận và hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp, thương mại dịch vụ trên địa bàn huyện một cách nhanh nhất và hiệu quả. Trong 9 tháng đầu năm đã có 16 dự án được nhà đầu tư đề xuất đầu tư với tổng mức vốn đầu tư dự kiến khoảng 950 tỷ đồng. Đến nay đã có 4 dự án đã được UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư, có 6 dự án đang chờ UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư, các dự án còn lại đang tiến hành lập quy hoạch chi tiết và đề xuất đầu tư. Trong 9 tháng đầu năm 2017, Huyện đã thu hút thêm 01 nhà đầu tư vào cụm công nghiệp, nâng tổng số nhà đầu tư tại 2 cụm công nghiệp là 18 nhà đầu tư. Tổng giá trị sản xuất 2 cụm công nghiệp hơn 270 tỷ đồng, thu nộp ngân sách gần 500 triệu đồng.
 
Huyện đã chỉ đạo các chủ đầu tư, đơn vị thi công khẩn trương giải ngân và đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án chuyển tiếp, tiến hành lập thủ tục các dự án chuẩn bị đầu tư và tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án được bố trí vốn trong năm 2017.
 
Trong 9 tháng đầu năm 2017, toàn huyện có 212 hộ kinh doanh mới với số vốn tăng thêm gần 40 tỷ đồng, có 60 hộ kinh doanh đăng ký thay đổi, bổ sung với số vốn tăng thêm 7,5 tỷ đồng. Đến nay, toàn huyện có 1.792 hộ kinh doanh, với tổng vốn kinh doanh gần 210 tỷ đồng.
 
Về tài chính, ngân sách trong 9 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện ước đạt trên 51 tỷ đồng, đạt 110,2% dự toán năm, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm trước. tổng chi ngân sách trong 9 tháng đầu năm 2017 là hơn 325 tỷ đồng. Các khoản chi ngân sách trong tháng đều đúng mục đích, chế độ và đảm bảo tiết kiệm.
 
Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục, đã kịp thời giải quyết tốt chế độ chính sách cho người có công với cách mạng, gia đình chính sách, các đối tượng bảo trợ xã hội. Thực hiện tốt công tác xúc tiến, giải quyết việc làm cho lao động trên địa bàn. Trong 9 tháng đầu năm, có 80 lao động tham gia xuất khẩu lao động, giải quyết việc làm cho 2.700 lao động.
 
Công tác giáo dục và đào tạo tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất cho các trường học. trong 9 tháng đầu năm, đã công nhận thêm 01 trường đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số trường đạt chuẩn lên 40 trường, đạt tỷ lệ 78,4%.
 
Công tác khám chữa bệnh cho nhân dân được đội ngũ y bác sĩ bệnh viện đa khoa huyện và trạm y tế các xã, thị trấn duy trì tốt. Trong 9 tháng đầu năm đã khám và điều trị bệnh cho hơ 198  ngàn lượt bệnh nhân. Công tác giám sát dịch bệnh được duy trì thường xuyên, thực hiện tốt các chương trình y tế quốc gia phòng chống dịch bệnh ở người.
 
Trên lĩnh vực an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, đã duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức tập huấn, diễn tập đảm bảo 100% quân số.
 
Về lĩnh vực trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, giữ vững, ổn định. Trong 9 tháng đầu năm, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn huyện có dấu diệu gia tăng, toàn huyện đã xảy ra 19 vụ tai nạn giao thông, làm chết 20 người, bị thương 8 người.
 
UBND huyện đã thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Trong 9 tháng đầu năm 2017, tổng số lượt tiếp công dân là 269 lượt, đã tiếp nhận 349 đơn, thư. Trong đó đơn thư thuộc thẩm quyền xử lý đơn thư của UBND huyện là 174 đơn, thuộc thẩm quyền xử lý của thủ trưởng các phòng, ban, ngành thuộc huyện là 15 đơn, thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND xã là 160 đơn.  Tỷ lệ giải quyết đơn thư thuộc thẩm quyền chủ tịch UBND huyện đạt trên 80%, Thủ trưởng các phòng, ban, ngành thuộc huyện đã giải quyết 100%; Chủ tịch UBND cấp xã đã xem xét, giải quyết và văn bản xử lý đạt tỷ lệ 62,5%.
 
Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề xuất kiến nghị một số tồn tại trong 9 tháng đầu năm,  giải trình một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, đặc biệt trong đó là nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm 2017 . Trong đó, các ban, ngành của huyện tập trung vào việc thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn huyện, liên quan đến việc hỗ trợ thủ tục đầu tư, quỹ đất các dự án, vấn đề quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong đó vấn đề các đại biểu tham gia thảo luận nhiều liên quan đến tiến độ thực hiện các công trình, dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện, công tác giải phóng mặt bằng, đền bù; các giải pháp để nâng cao công tác thu ngân sách. Vấn đề triển khai chậm việc thực hiện dồn điền đổi thửa, việc giải ngân tiền hỗ trợ đất lúa; việc triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới còn chậm; tiến độ triển khai các dự án chậm.
 
Bên cạnh những kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm, theo đánh giá của UBND huyện thì vẫn còn nhiều vấn đề tồn tại, hạn chế như công tác dồn điền đổi thửa chậm; công tác giao rừng, cho thuê rừng triển khai chậm; số lao động được giải quyết việc làm còn thấp so với nhu cầu; công tác quản lý chất lượng công trình chưa được kiểm tra thường xuyên; công tác xét giao đất ở cho nhân dân xây dựng nhà ở còn chậm; công tác xử lý vi phạm lấn chiếm đất đai còn chậm.
 
Về nhiệm vụ trong 3 tháng cuối năm 2017, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trong phát triển kinh tế nông nghiệp, công nghiệp xây dựng, thương mại và dịch vụ. Trong lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn, tiếp tục thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới; đẩy nhanh tiến độ thực hiện dồn điền đổi thửa. Tiếp  tục hỗ trợ các dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, thương mại và dịch vụ về các thủ tục có liên quan đến đất đai, hành chính, công tác giải phóng mặt bằng. Trong lĩnh vực công nghiệp xây dựng, hòan thành công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo theo tiến độ của từng dự án; thi công hoàn thành các công trình chuyển tiếp và các công trình đầu tư dự án; thi công hoàn thành các công trình chuyển tiếp và các công trình đầu tư trong năm 2017. Tích cực hỗ trợ cho các nhà đầu tư sớm thực hiện các dự án để thu hút các dịch vụ khác nhằm tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương. Tập trung chỉ đạo công tác thu ngân sách. Trong đó tập trung xử lý nợ đọng thuế; tăng cường công tác quản lý về các nguồn thu ngân sách, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra.
 
Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Văn Mẫn, Chủ tịch UBND huyện đã đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ của các ngành, địa phương trong 9 tháng đầu năm, nhất là trong đổi mới cách nghĩ, cách làm. Sự đổi mới đó góp phần tạo những chuyển biến mới trong công việc, giải quyết công việc ở huyện. đổng thời thể hiện qua kết quả kinh tế - xã hội huyện nhà trong 9 tháng đầu năm. Thể hiện rõ nét qua việc thu hút hàng chục dự án đầu tư trên các lĩnh vực kinh tế.  Về nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm 2017, theo ý kiến chỉ đạo của đồng chí, để thực hiện các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo huyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ của từng ngành, đơn vị, thì các ngành, các đơn vị cần tăng cường công tác phối hợp trong giải quyết các vấn đề, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, thực thi nhiệm vụ của ngành. Theo đồng chí, trong 3 tháng còn lại của năm, sẽ là thời gian rất quan trọng cần phải tập trung hoàn thành việc phải giải quyết các vụ việc nổi cộm, khắc phục các tồn tại, hạn chế, hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành, đơn vị trong năm 2017.  Chính vì vậy, đồng chí mong muốn các đồng chí lãnh đạo các ngành chức năng cần nâng cao trách nhiệm, rà soát lại tất cả các nhiệm vụ của ngành, đơn vị trong năm 2017 để kiểm tra và cần phải hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trong 3 tháng còn lại của năm 2017, các ngành cũng phải tăng cường  thực hiện nghiêm  kỷ luật kỷ cương hành chính,  rà soát ngay kế hoạch, chương trình cho công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cứu hộ, công tác quy hoạch, lập kế hoạch kinh tế - xã hội; đồng thời cũng cần tập trung lập kế hoạch một số chương trình công tác năm 2018 của ngành , trong đó tập trung việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông, giáo dục pháp luật, cải cách hành chính để nâng cao hiệu quả làm việc, tạo ra nhiều cơ hội phát triển mới cho huyện./.
 
Văn Trọng
Các tin tức khác
Xem các tin khác
   Thông tin cần biết

Xem Huyện Mộ Đức ở bản đồ lớn hơn
   Thông tin Tiện ích
   Liên kết web
   Thăm dò ý kiến
Bạn thấy trang web này nội dung như thế nào?
Rất phong phú
Bình thường
Rất tệ