Lượt truy cập: 2571806
Đang trực tuyến: 25
Ngày đưa:  05/09/2017 04:36:34 PM
Họp bàn công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản
Chiều ngày 31/8/2017, đồng chí Trần Văn Mẫn - Chủ tịch UBND huyện đã có cuộc họp với các ngành và địa phương để bàn về công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo, trưởng các phòng, ban, ngành chức năng và chủ tịch 13 xã, thị trấn.

Quang cảnh buổi làm việc
Theo báo cáo của Phòng tài chính kế hoạch huyện, tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản giao đầu năm 2017 là hơn 126 tỷ đồng tính đến hết tháng 8/2017, đã giải ngân được 52 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 41%.  Theo đánh giá thì công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ các chương trình, dự án đạt thấp. Trong đó tập trung vào chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới từ nguồn ngân sách tỉnh và ngân sách Trung Ương bố trí trong năm 2017. Trong đó giải ngân vốn ngân sách Trung ương chỉ đạt hơn 10%, Vốn ngân sách tỉnh đạt gần 60%, vốn ngân sách huyện giải ngân đạt gần 20%. Từ đầu năm đến nay, huyện đã bố trí ngân sách gần 5 tỷ đồng để trả nợ các công trình và đã giải ngân đạt 94%; bố trí 7,2 tỷ đồng để xây dựng các công trình mới và đã giải ngân đạt 73%. Theo kế hoạch, đến trước ngày 31/12/2017, huyện sẽ giải ngân 100% vốn đầu tư xây dựng cơ bản cho các công trình, dự án. Theo lý giải của phòng tài chính kế hoạch huyện thì các nguyên nhân giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản chậm chủ yếu tập trung do Trung ương và UBND tỉnh chậm hướng dẫn và giao kế hoạch vốn nên các địa phương lung túng trong thực hiện, nên khối lượng thực hiện các công trình  thấp và dẫn đến giải ngân thấp. Bên cạnh đó các chủ đầu tư chưa đôn đốc, quyết liệt trong việc hoàn thành các thủ tục hồ sơ liên quan đến các công trình; việc vướng thủ tục giải phóng mặt bằng của một số công trình nhưng các chủ đầu tư chưa tập trung tháo gỡ.
 
Tại buổi làm việc, các ngành, địa phương đã tập trung báo cáo tình hình, tiến độ thực hiện các dự án, công tác giải ngân vốn của các ngành, địa phương, các công trình, dự án do ngành, địa phương làm chủ đầu tư. Báo cáo những tồn tại, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện công trình dự án, cũng như công tác giải ngân vốn. Đề xuất, kiến nghị các giải pháp để tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn xây dựng cơ bản cho các công trình, dự án.
 
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Văn Mẫn, Chủ  tịch UBND huyện đã ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của các ngành địa phương trong việc thực hiện công tác giải ngân vốn xây dựng cơ bản. Bên cạnh đó, đồng chí cũng phê bình các ngành, địa phương còn chậm trong việc thực hiện việc giải ngân vốn xây dựng cơ bản. Đánh giá về công tác giải ngân vốn xây dựng cơ bản, đồng chí Trần Văn Mẫn cho rằng quá chậm. Việc giải ngân chậm ở đây phần lớn là ở trách nhiệm của các ngành, địa phương, các chủ đầu tư dự án. Để đảm bảo việc giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt 100% vào cuối năm, đồng chí Trần Văn Mẫn yêu cầu các ngành, địa phương cần tập trung, nâng cao trách nhiệm, tăng cường công tác phối hợp, trao đổi, nắm bắt thông tin để kịp thời giải quyết các vấn đề liên quan đến nguồn vốn và công tác giải ngân. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành trong việc theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc các chủ đầu tư, các địa phương để tham mưu cho UBND huyện hàng tháng để kịp thời chỉ đạo việc giải ngân vốn xây dựng cơ bản, tránh thất thoát các nguồn vốn do chậm giải ngân./.
Văn Trọng
Các tin tức khác
Xem các tin khác
   Thông tin cần biết

Xem Huyện Mộ Đức ở bản đồ lớn hơn
   Thông tin Tiện ích
   Liên kết web
   Thăm dò ý kiến
Bạn thấy trang web này nội dung như thế nào?
Rất phong phú
Bình thường
Rất tệ