Lượt truy cập: 2284982
Đang trực tuyến: 109
Ngày đưa:  30/08/2017 10:55:59 AM
Mộ Đức tích cực quan tâm đến công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em
“Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai”, trẻ em là hạnh phúc của gia đình, là tương lai của đất nước. Xác định tầm quan trọng của công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn huyện Mộ Đức luôn chú trọng công tác chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em. Triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về trẻ em; đồng thời tổ chức nhiều hoạt động nhằm tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để trẻ em được chăm sóc, học tập, vui chơi giải trí, được đảm bảo các quyền cơ bản và được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh, nhất là luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt để các em được sống, được hòa nhập và phát triển.

          Theo báo cáo tổng kết công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em giai đoạn 2011-2016, sau 5 năm triển khai thực hiện Chương trình hành động vì trẻ em giai đoạn 2011-2016, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trên địa bàn huyện Mộ Đức đã đạt được kết quả tích cực. Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới. Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực trẻ em được tăng cường; việc huy động và sử dụng nguồn lực để thực hiện các mục tiêu vì trẻ em ngày càng có hiệu quả. Hiện nay toàn huyện Mộ Đức có gần 25.000 trẻ em dưới 16 tuổi, trong đó có  3.483 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, 115 trẻ khuyết tật, 44 trẻ em mồ côi. Công tác chăm sóc sức khỏe, đảm bảo dinh dưỡng cho trẻ em được cải thiện đáng kể, tỷ lệ trẻ em được tiêm chủng tạo miễn dịch cơ bản đạt 100%; toàn huyện duy trì bền vững thành quả thanh toán bại liệt, loại trừ bệnh sởi; từ năm 2011- 2015 đã cấp phát gần 150.900 thẻ khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi, đạt tỷ lệ 98%. Công tác giáo dục trẻ em có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ huy động trẻ em đi mẫu giáo từ 3-5 tuổi đạt trên 70%, tỷ lệ trẻ 06 tuổi vào lớp 1 đạt tỷ lệ 100%; huyện đã hoàn thành phổ cập tiểu học đúng độ tuổi, đạt chuẩn phổ cập THCS và phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Công tác bảo vệ, xây dựng môi trường sống an toàn và lành mạnh cho trẻ em được chú trọng; toàn huyện có 13/13 xã, thị trấn được công nhận xã, thị trấn phù hợp với trẻ em đạt tỷ lệ 100%; đời sống văn hóa, tinh thần, phúc lợi xã hội và các quyền dành cho trẻ em ngày càng được bảo đảm. Nhân Tháng hành động Vì trẻ em hằng năm, Tết Nguyên đán, ngày Quốc tế thiếu nhi (01/6), Tết Trung thu huyện đều tổ chức các hoạt động vui chơi, tặng quà cho gần 12.200 lượt trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của 13 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Tổ chức Diễn đàn Quyền trẻ em ở các cấp với hơn 3.000 em tham gia. UBND huyện đã chỉ đạo Phòng LĐTB&XH huyện phối hợp với Phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em tỉnh tổ chức tọa đàm lấy ý kiến trẻ em về sửa đổi Luật Bảo vệ chăm sóc trẻ em; tổ chức tuyên dương khen thưởng cho trên 1.000 em đạt giải cấp huyện, tỉnh, cấp quốc gia và học sinh nghèo vượt khó học giỏi từ năm 2011- 2016…..

Lãnh đạo huyện tặng quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn

Tuy nhiên, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em thời gian qua vẫn còn một số hạn chế như nhận thức về vai trò, vị trí của trẻ em cũng như vai trò trách nhiệm của người lớn, của xã hội đối với việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em một số nơi chưa cao. Sự phối hợp giữa các ban, ngành, hội, đoàn thể chưa đồng bộ nên việc phát hiện và ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật, thực hiện chính sách đối với trẻ em đôi lúc, đôi nơi chưa kịp thời. Các điểm vui chơi và các hình thức giải trí phù hợp với trẻ em còn thiếu. Nguồn lực trong xã hội dành cho sự nghiệp chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em chưa đáp ứng yêu cầu. Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em có nguy cơ dễ bị tổn thương còn khó khăn trong tiếp cận các dịch vụ. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát thực thi các chính sách, pháp luật đối với trẻ em chưa được thường xuyên, gây khó khăn trong việc phát hiện, ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật đối với trẻ em.
 
 Xác định đầu tư cho trẻ em là đầu tư cho tương lai đất nước; chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em có tính chiến lược lâu dài, là trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Để công tác chăm sóc bảo vệ và giáo dục trẻ em trên địa bàn huyện đạt được hiệu quả cao hơn nữa, trong thời gian đến huyện Mộ Đức  sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ như: Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách, chương trình, kế hoạch về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đã ban hành. Trong đó tập trung triển khai thực hiện kế hoạch Tháng hành động vì trẻ em năm 2017, phát huy vai trò, trách nhiệm của các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Phối hợp xây dựng môi trường giáo dục kết hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội; sự phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể góp phần hình thành nhân cách và trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết cho trẻ em phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của Quỹ bảo trợ trẻ em các cấp, tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Cùng với đó, công tác truyền thông, giáo dục về bảo vệ, chăm sóc trẻ em phải được đẩy mạnh và tăng cường đổi mới nhằm vận động, tuyên truyền các tổ chức, cộng đồng, gia đình, cá nhân và trẻ em tham gia rộng rãi, tích cực thực hiện các quyền của trẻ em, chung tay giải quyết các vấn đề về trẻ em của địa phương. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, vui chơi, thể dục thể thao và các hoạt động chăm sóc trẻ em nhân Tháng hành động vì trẻ em năm 2017; các hoạt động nhân Ngày quốc tế thiếu nhi 01/6, Tết Trung thu, Tết Nguyên đán, Ngày gia đình Việt Nam, khai giảng năm học mới,... tạo cơ hội, điều kiện thuận lợi để trẻ em chủ động tham gia vào các hoạt động chăm sóc và giáo dục. Tiếp tục kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, cộng tác viên làm công tác trẻ em, bảo đảm có người được phân công nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em ở cấp xã và địa bàn dân cư. Đưa nhiệm vụ thực hiện quyền trẻ em, giải quyết các vấn đề về trẻ em vào các chương trình, kế hoạch công tác năm 2017 và giai đoạn 2016 - 2020. Huy động nguồn lực từ các tổ chức, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, cả cộng đồng cùng chăm lo sự nghiệp chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, nhất là chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em trong các gia đình nghèo. Tăng cường kiểm tra, thanh tra, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chính sách về bảo vệ, chăm sóc trẻ em và thực hiện quyền trẻ em ở địa phương, đặc biệt ở cấp cơ sở. Thực hiện tốt Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Thường xuyên nắm bắt thông tin, báo cáo với ngành cấp trên và đơn vị quản lý nhà nước có liên quan để giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; kịp thời phát hiện, xử lý thông tin về trẻ em bị xâm hại, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt cần được trợ giúp, can thiệp và ngăn chặn các hành vi xâm hại trẻ em.
 
Phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trên địa bàn huyện. Thời gian đến, huyện Mộ Đức sẽ tăng cường các giải pháp cụ thể, hoạt động thiết thực huy động sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở và toàn xã hội tiếp tục tham gia thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em vì cuộc sống an toàn, phòng chống tai nạn, thương tích cho trẻ em, vì hạnh phúc của mỗi người, mỗi gia đình, vì tương lai tốt đẹp của quê hương, đất nước./.
 
                                                                   Thu Sương
 

 

Ý kiến của bạn
Họ tên bạn*Email:
Tiêu đề
Nội dung*
Mã số xác thực(*)    
Các tin tức khác
Xem các tin khác
   Thông tin cần biết

Xem Huyện Mộ Đức ở bản đồ lớn hơn
   Thông tin Tiện ích
   Liên kết web
   Thăm dò ý kiến
Bạn thấy trang web này nội dung như thế nào?
Rất phong phú
Bình thường
Rất tệ