Lượt truy cập: 2299818
Đang trực tuyến: 175
Ngày đưa:  10/08/2017 04:35:47 PM
Mộ Đức tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức “Quốc phòng- an ninh” đối tượng 4
Sáng ngày 1/8/2017, Hội đồng giáo dục Quốc phòng an ninh huyện Mộ Đức đã tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức “Quốc phòng- an ninh” đối tượng 4 cho 103 học viên là cán bộ nhân viên ở các phòng, ban, ngành, hội, đoàn thể của huyện và cán bộ thuộc HĐND cấp xã năm 2017. Đồng chí Phạm Ngọc Lân- Phó chủ tịch UBND huyện đã đến dự và phát biểu tại lớp Bồi dưỡng.

Quang cảnh lớp học

          Trong thời gian 4 ngày, từ ngày 1/8 đến ngày 4/8/2017, các học viên được tiếp thu và quán triệt 9 chuyên đề gồm: Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, pháp luật của nhà nước về QPAN; Đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách pháp luật của nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng – an ninh trong tình hình mới; Đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; Đường lối quam điểm của nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với QP, AN; Phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đỗ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biển, đảo và biên giới quốc gia Việt Nam trong thời kỳ mới; Nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng, Luật Ân ninh quốc gia, Luật NVQS, giáo dục QPAN, Luật Dân quân tự về, Biên giới quốc gia, Biển Việt Nam và Pháp lệnh dự bị động viên; Tổ chức phản động FULRO và âm mưu, thủ đoạn chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch trên địa bàn Tây Nguyên; vấn đề dân tộc, tôn giáo và đấu tranh chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc tôn giáo chống phá cách mạng trên địa bàn Quân khu 5.

          Cuối khóa học, các học viên viết bài thu hoạch. Những học viên làm bài đạt yêu cầu sẽ được cấp giấy chứng nhận đã qua lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh đối tượng 4./. 
Thu Sương 
Các tin tức khác
Xem các tin khác
   Thông tin cần biết

Xem Huyện Mộ Đức ở bản đồ lớn hơn
   Thông tin Tiện ích
   Liên kết web
   Thăm dò ý kiến
Bạn thấy trang web này nội dung như thế nào?
Rất phong phú
Bình thường
Rất tệ