Lượt truy cập: 2299813
Đang trực tuyến: 176
Ngày đưa:  28/07/2017 03:37:05 PM
HĐNDxã Đức Lân tổ chức Kỳ họp thứ 4, khóa XII, nhiệm kỳ 2016- 2021.
Nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội và quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2017, đưa ra nhiệm vụ thực hiện trong những tháng tiếp theo. Ngày 28/7/2017, HĐND xã Đức Lân đã tổ chức Kỳ họp thứ 4, khóa XII, nhiệm kỳ 2016- 2021.

Quang cảnh buổi họp

Theo báo cáo của UBND xã Đức Lân, trong 6 tháng đầu năm, tổng giá trị sản xuất là 538 tỷ đồng, đạt 55,5 % kế hoạch năm. Trong đó, giá trị sản xuất Nông- Lâm- Ngư nghiệp 71 tỷ đồng, đạt 68% kế hoạch; Giá trị sản xuất TTCN- XD 234 tỷ đồng, đạt 52 % kế hoạch; Giá trị TM-DV 232 tỷ đồng, đạt 55% kế hoạch. Tổng sản lượng lương thực đạt trên 5.560 tấn, thu ngân sách nhà nước đạt gần 4 tỷ đồng, đạt 63% kế hoạch. Các vấn đề an sinh xã hội được giải quyết tốt. Chất lượng giảng dạy, học tập từng bước được nâng lên. Các hoạt động văn hóa – thể thao từng bước phát triển, phục vụ nhu cầu của người dân. Công tác lao động việc làm được chú trọng, góp phần định hướng và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Tại Kỳ họp, các đại biểu HĐND xã Đức Lân còn được nghe các báo cáo như: Báo cáo về tình hình thu chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2017; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; Báo cáo công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại….
 
Trên cơ sở các báo cáo, tờ trình của HĐND, UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã trong 6 tháng đầu năm 2017. Các đại biểu tham dự Kỳ họp đã tập trung thảo luận, tham gia ra đóng ý kiến vào các chỉ tiêu đạt thấp, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh trong 6 tháng cuối năm 2017./.
                                                                             Thu Sương
Các tin tức khác
Xem các tin khác
   Thông tin cần biết

Xem Huyện Mộ Đức ở bản đồ lớn hơn
   Thông tin Tiện ích
   Liên kết web
   Thăm dò ý kiến
Bạn thấy trang web này nội dung như thế nào?
Rất phong phú
Bình thường
Rất tệ