Lượt truy cập: 2571338
Đang trực tuyến: 46
Phê duyệt kết quả trúng tuyển công chức xã, thị trấn (16/3/2018)
Công nhận kết quả điểm phúc khảo thi tuyển công chức xã, thị trấn năm 2017 (24/1/2018)
Quyết định công nhận kết quả điểm thi tuyển công chức cấp xã, thị trấn năm 2017 (16/11/2017)
Mẫu đơn phúc khảo công chức xã năm 2017 (16/11/2017)
V/v triệu tập thí sinh đăng ký dự thi kỳ thi tuyển công chức xã, thị trấn năm 2017 (18/8/2017)
Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển công chức xã, thị trấn năm 2017 (16/8/2017)
Danh mục tài liệu Kiến thức chung (16/8/2017)
Tài liệu ôn thi môn Tin học (16/8/2017)
Thông báo về việc phê duyệt danh mục tài liệu ôn thi tuyển dụng công chức xã, thị trấn (16/8/2017)
   Thông tin cần biết

Xem Huyện Mộ Đức ở bản đồ lớn hơn
   Thông tin Tiện ích
   Liên kết web
   Thăm dò ý kiến
Bạn thấy trang web này nội dung như thế nào?
Rất phong phú
Bình thường
Rất tệ