Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Thông báo tuyển dụng công chức cấp xã thuộc huyện Mộ Đức chức danh: Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự

17/11/2021

Có file đính kèm.

 

Admin

tai-lieu-dinh-kem: Thông báo tuyển dụng công chức.pdf