Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mộ Đức tiếp tục triển khai đẩy mạnh công tác huy động vốn

17/02/2022

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác huy động nguồn lực trong nhân dân, nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trong năm 2022, đồng thời chủ động nguồn vốn để triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình.

Gửi tiền tiết kiệm vào Ngân hàng Chính sách xã hội huyện được hưởng mức lãi suất tiền gửi tương đương với lãi suất tiền gửi của các Ngân hàng thương mại khác trên địa bàn, với nhiều hình thức gửi tiết kiệm đa dạng như: không kỳ hạn, có kỳ hạn, tiết kiệm gửi góp.

Địa điểm gửi tiền tại trụ sở Ngân hàng Chính sách xã hội, ngoài việc nhận và chi trả tiền gửi tiết kiệm tại trụ sở ngân hàng, hàng tháng Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tổ chức nhận và chi trả tiền gửi tiết kiệm tại Điểm giao dịch xã đặt tại trụ sở UBND các xã, thị trấn theo lịch giao dịch cố định (từ 8 đến 11 giờ) với thủ tục gửi, rút tiết kiệm nhanh gọn, đảm bảo an toàn, bí mật.

Cụ thể các Điểm giao dịch gửi tiền tại xã như:

- Xã Đức Nhuận: Từ 8h đến 11h30 ngày 05 hàng tháng.

- Xã Đức Hiệp: Từ 8h đến 11h ngày 07 hàng tháng.

- Xã Đức Phong: Từ 8h đến 11h30 ngày 09 hàng tháng.

- Xã Đức Thắng: Từ 8h30 đến 11h30 ngày 11 hàng tháng.

- Xã Đức Minh: Từ 8h đến 11h ngày 12 hàng tháng.

- Xã Đức Hòa: Từ 8h đến 11h30 ngày 13 hàng tháng.

- Thị trấn Mộ Đức: Từ 8h đến 11h ngày 15 hàng tháng.

- Xã Đức Thạnh: Từ 8h đến 11h ngày 17 hàng tháng.

- Xã Đức Chánh: Từ 8h đến 11h30 ngày 19 hàng tháng.

- Xã Đức Lợi: Từ 8h30 đến 11h30 ngày 21 hàng tháng.

- Xã Đức Tân: Từ 8h đến 11h ngày 22 hàng tháng.

- Xã Đức Lân: Từ 8h đến 11h ngày 23 hàng tháng.

- Xã Đức Phú: Từ 8h đến 11h ngày 25 hàng tháng.

Gửi tiền tại Ngân hàng Chính sách xã hội là chung tay giảm nghèo – Vì an sinh xã hội.

VBSP Mộ Đức