Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Mộ Đức- kiểm tra hướng dẫn hoàn thiện 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới xã Đức Lân

05/10/2020

Sáng ngày 23.9, Đoàn công tác của UBND huyện Mộ Đức tổ chức kiểm tra hướng dẫn hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại xã Đức Lân.

     Đức Lân là 1 trong 2 xã được huyện Mộ Đức đăng ký đạt chuẩn NTM trong năm 2020. Để hoàn thành mục tiêu này, Ban Chỉ đạo NTM xã, các ngành, các tổ chức đoàn thể đã tuyên truyền, triển khai các văn bản chi đạo về chương trình xây dựng NTM đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, phát huy vai trò của người đứng đầu, tranh thủ nguồn lực và sự ủng hộ của toàn xã hội. Đến nay, xã Đức Lân đã đạt 16/19 tiêu chí, trong đó có nhiều chỉ tiêu quan trọng như thu nhập, hộ nghèo, điện, lao động việc làm... Còn 3 tiêu chí chưa đạt gồm: tiêu chí 2 – giao thông; tiêu chí 3- thủy lợi và tiêu chí 6 – Cơ sở vật chất văn hóa. 

     Đối với tiêu chí giao thông, đến nay địa phương chỉ  mới thực hiện bê tông hóa 14,98/22,1km tuyến đường xã; 10,22km/22,45km đường thôn và 25,9/27,66km đường ngõ xóm. Đối với tiêu chí thủy lợi, địa phương thực hiện 13/49,4km tổng chiều dài quy hoạch. Để hoàn thành mục tiêu cán đích NTM, xã Đức Lân đề nghị UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, huyện Mộ Đức bố trí nguồn vốn để xã đầu tư hoàn thiện các tiêu chí còn lại.

    Sau khi đi kiểm tra thực tế tại một số điểm, đoàn kiểm tra đánh giá cao những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong việc thực hiện chương trình mục tiêu xây dựng NTM. Đề nghị, các phòng, ban, ngành cần tăng cường sự hỗ trợ, hướng dẫn xã Đức Lân thực hiện các quy trình công nhận đạt chuẩn NTM, thường xuyên cử cán bộ bám nắm cơ sở theo dõi, đánh giá, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho xã. Đối với xã Đức Lân cần rà soát cụ thể lại các tiêu chí đã hoàn thiện, nỗ lực thực hiện các tiêu chí còn thiếu, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân thực hiện các tiêu chí liên quan đến môi trường, phấn đấu cán đích NTM vào cuối năm 2020./.                                              

Thu Sương