Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Xã Đức Tân tổ chức quán triệt chuyên đề “Học tập và làm theo đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2014

14/04/2014

Sáng ngày hôm qua 11/4, xã Đức Tân đã tổ chức hội nghị học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2014 “ về nêu cao tinh thân trành nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” cho cán bộ, Đảng viên. Tham dự hội nghị quán triệt có hơn 100 cán bộ, Đảng viên các chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã

                      Trong thời gian một buổi, các đại biểu đã được nghe bài nói chuyện của Giáo sư Hoàng Chi Bảo- chuyên gia cao cấp, ủy viên thư ký khoa học Hội đồng lý luận TW về chuyên đề “Học tập và làm theo đạo đức Hồ Chí Minh”  với chủ đề “về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”. Bằng các câu chuyện trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác, Giáo sư Hoàng Chi Bảo đã phân tích rõ việc rèn luyện đạo đức trong từng cán bộ, đảng viên để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ được giao. Chống chủ nghĩa cá nhân trước hết phải chống từ trong Đảng và trong bộ máy quản lý Nhà nước. Mỗi cán bộ, đảng viên phải là người tiên phong, gương mẫu trong chống chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa cơ hội, nói đi đôi với làm.             Cũng tại hội nghị, sau khi quán triệt xong chuyên đề, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã thông qua  nhiệm vụ và giải pháp về kế hoạch và hướng dẫn các chi bộ cơ sở Đảng tiến hành quán triệt chuyên đề ở cơ sở, tổ chức việc đăng ký làm theo đối với cán bộ cốt cán, người đứng đầu và  hướng dẫn để toàn thể cán bộ, đảng viên đăng ký tu dưỡng đạo đức, tác phong./.   Văn Trọng

Related news