Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Xã Đức Minh bầu Bí thư, Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND mới

10/07/2017

Ông Võ Minh Quang sinh ngày 02/9/1979, nguyên phó Chủ tịch UBND xã Đức Minh, vừa được bầu làm Chủ tịch UBND xã Đức Minh, nhiệm kỳ...

Ông Võ Minh Quang sinh ngày 02/9/1979, nguyên phó Chủ tịch UBND xã Đức Minh, vừa được bầu làm Chủ tịch UBND xã Đức Minh, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại kỳ họp lần thứ 4, kỳ họp giữa năm 2017, Hội đồng nhân dân xã Đức Minh diễn ra vào ngày 04/7/2017, Các đại biểu đã bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch UBND xã Đức Minh, nhiệm kỳ 2016-2021, thay cho đồng chí Trần Như Hiệp, nguyên phó Bí Thư, Chủ tịch UBND xã Đức Minh, nhận nhiệm vụ mới Bí thư Đảng ủy, kiêm Chủ tịch HĐND xã Đức Minh. Kết quả, với gần 93% số phiếu tán thành, ông Võ Minh Quang đã trúng cử giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã Đức Minh nhiệm kỳ 2016-2021.   Phát biểu sau khi được bầu chức vụ Chủ tịch UBND xã Đức Minh, đồng chí Võ Minh Quang cho biết, đây là một vinh dự, trọng trách to lớn. Vì vậy với cương vị mới, đồng chí sẽ toàn tâm, toàn ý, không ngừng gắng sức, nỗ lực hết mình, đóng góp nhiều nhất công sức và trí tuệ vào sự phát triển của xã nhà./. Văn Trọng