Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Xã Đức Chánh phát động thi đua xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới

31/07/2018

Sáng ngày 29/7/2018, UBND xã Đức Chánh đã tổ chức lễ phát động xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới đến năm 2019. Tham dự buổi lễ có các đồng chí Lê Đình Phát, phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, Nguyễn Quang Vinh, Chủ tịch UBMTTQVN huyện, đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành của huyện và đông đảo cán bộ và nhân dân trên địa bàn xã Đức Chánh.

Trong những năm qua, trong điều kiện kinh tế còn khó khăn, nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, xã Đức Chánh đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới, khang trang, sạch, đẹp. Hạ tầng thiết yếu về giao thông, thủy lợi, văn hóa, y tế, giáo dục được cải thiện; nhiều mô hình sản xuất hiệu quả với ứng dụng khoa học, công nghệ đạt hiệu quả cao ngày càng được nhân rộng, số hộ nghèo giảm nhanh, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên. Đến nay, xã Đức Chánh đã đạt 14 trong tổng số 19 tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia xã nông thôn mới. Hiện xã Đức Chánh còn 05 tiêu chí chưa đạt gồm: tiêu chí giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa, hộ nghèo và tiêu chí về hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật. Để đạt được các chỉ tiêu đề ra, tại buổi lễ phát động, xã Đức Chánh cũng xác định những nhiệm vụ và giải pháp cụ thể. Trong đó, xã sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước về xây dựng nông thôn mới cho đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở và nhân dân; nâng cao hơn nữa chất lượng quy hoạch, quản lý và tổ chức thực hiện các quy hoạch, kế hoạch về phát triển nông nghiệp, nông thôn. Tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội nông thôn. Đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất có hiệu quả; thực hiện đa dạng hóa huy động nguồn lực, nhất là nguồn lực của nhân dân, doanh nghiệp để thực hiện việc đầu tư xây dựng nông thôn mới. Tại buổi lễ, xã Đức Chánh đã phát động ký giao ước thi đua giữa các thôn trên địa bàn xã, quyết tâm xây dựng thành công xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới vào năm 2019.   Cũng tại buổi lễ, nhiều doanh nghiệp và con em quê hương làm ăn thành đạt đã tham gia ủng hộ số tiền gần 03 tỷ đồng, để góp phần cùng với xã Đức Chánh xây dựng hoàn thành các tiêu chí để về đích nông thôn mới hoàn thành kế hoạch đề ra./. Văn Trọng