Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

UBND Huyện Họp Triển Khai Chỉ Thị 08 Của UBND Tỉnh Về Tăng Cường Công Tác Quản Lý Chất Thải Rắn Và Thực Hiện Tiêu Chí Môi Trường Trong Xây Dựng Nông Thôn Mới

07/11/2022 05:31    139

Sáng ngày 31/10/2022, UBND huyện Mộ Đức tổ chức họp triển khai chỉ thị 08/CT-UBND ngày 31/8/2022 của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý chất thải rắn và thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Cuộc họp do Trưởng Phòng Tài nguyên và môi trường huyện chủ trì, có sự tham dự của lãnh đạo các ngành, mặt trận các hội, đoàn thể của huyện, lãnh đạo các xã, thị trấn.

Ảnh- Quang cảnh cuộc họp.

     Trong thời gian qua, việc thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn huyện đã được thực hiện thường xuyên, cơ bản rác thải đã được thu gom, xử lý, góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện, người dân cơ bản có ý thức bảo vệ môi trường tham gia thu gom rác và đóng giá dịch vụ đầy đủ; Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện tổ chức thu gom trên địa bàn các xã Đức Lân, Đức Tân, Đức Thạnh và thị trấn Mộ Đức; các xã còn lại thành lập đội hoặc tự giao khoán cho tư nhân thực hiện; tần xuất thu gom là mỗi tuần là 02 lần, riêng xã Đức Phong là 01 lần; lượng rác thải phát sinh bình quân 30 tấn mỗi ngày, trong đó lượng rác thải được thu gom, xử lý tập trung khoảng 25 tấn một ngày.

     Tất cả 13/13 xã, thị trấn của huyện đều có điểm xử lý rác thải sinh hoạt riêng của địa phương, trong đó xã Đức Phú có 03 hồ chôn lấp; xã Đức Nhuận có 01 lò đốt công suất 300kg/giờ; xã Đức Lân có lò đốt công suất 300kg/giờ; xã Đức Thạnh, Đức Phong có 01 lò đốt thủ công; các xã, thị trấn còn lại mỗi xã có 01 hố chôn lấp rác thải; việc lựa chọn, xây dựng điểm xử lý rác thải các xã thực hiện theo quy hoạch nông thôn mới. Công tác phối hợp các Hội đoàn thể trên địa bàn huyện phối hợp tuyên truyền nâng cao nhân thức về chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường được quan tâm, có nhiều mô hình mới.

     Tuy nhiên bên cạnh đó việc xử lý rác thải rắn vẫn còn nhiều khó khăn, khi lượng rác thải rắn tăng nhanh, bên cạnh đó vẫn còn một số người dân ý thức chưa cao trong bảo vệ môi trường, phân loại chất thải rắn tại hộ gia đình, hầu hết việc xử lý rác thải rắn trên địa bàn huyện chưa đạt chuẩn.

     Tại cuộc họp các ngành, địa phương các hội đoàn thể cùng tập trung thảo luận các giải pháp xử lý hiệu quả chất thải rắn trong thời gian tới. Trong đó giải pháp theo các ngành, hội đoàn thể là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành của đoàn viên, hội viên các hội đoàn thể trong phân loại rác thải rắn. Bên cạnh đó cần xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong vứt rác thải không đúng nơi quy định; bố trí kinh phí để sữa chữa nâng cấp các lò xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn trong thời gian đến./.

Văn Trọng