Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Trình diễn mô hình sản xuất giống lúa mới ANS1

11/04/2019

Sáng ngày 2.4, Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ phối hợp với HTX NN Châu Me- xã Đức Phong tổ chức...

       Sáng ngày 2.4, Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ phối hợp với HTX NN Châu Me- xã Đức Phong tổ chức trình diễn mô hình sản xuất giống lúa mới ANS1 tại xã Đức Phong.      Trong vụ sản xuất Đông Xuân 2018-2019, Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ triển khai sản xuất thử nghiệm giống lúa ANS1 trên diện tích 10ha cho 100 hộ dân ở xã Đức Phong thực hiện.      Trong quá trình tham gia mô hình, người nông dân nhận thấy giống lúa ANS1 có khung thời gian sinh trưởng từ 105 - 110 ngày. Giống lúa này phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, thời tiết của địa phương; khả năng chịu lạnh tốt, chịu nóng khá; ít bị sâu bệnh gây hại; có đặc điểm nổi trội là gạo hạt bầu dài, trắng trong, cơm mềm, dẻo nhẹ; đặc biệt cho năng suất đạt khá từ 67- 77 tạ/ ha, cao hơn giống đối chứng KD 18 từ 11 – 18,7%.

   Tại hội nghị đầu bờ, hầu hết các đại biểu đã đánh giá cao giống lúa ANS1và mong muốn các ngành chức năng nên sớm đưa các giống lúa này vào sản xuất đại trà trong thời gian tới, để góp phần đa dạng các giống lúa và nâng cao thu nhập cho người nông dân.