Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Thực hiện Kết luận số 77/KL-UBND ngày 02/02/2022 của chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi

12/04/2022

Nội dung có chứa file đính kèm.

 

 

admin

tai-lieu-dinh-kem: 244-UBND thuc hien ket luan 77.pdf

Visitor Tracking

number-of-user-onlile: 607

total-visitor: 1890500

Bạn thấy website này thế nào?
% Votes
0% 0
a. Rất đẹp
0% 0
b. Đẹp
0% 0
c. Bình thường
0% 0
d. Xấu

Total Votes: 0