Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Thông báo: Về việc thời giang, địa điểm nhận hồ sơ xét tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện

19/11/2020

Thông báo có file đính kèm.

.

tai-lieu-dinh-kem: 894-TB.pdf

Visitor Tracking

number-of-user-onlile: 203

total-visitor: 1891251

Bạn thấy website này thế nào?
% Votes
0% 0
a. Rất đẹp
0% 0
b. Đẹp
0% 0
c. Bình thường
0% 0
d. Xấu

Total Votes: 0