Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Thông báo tuyển dụng công chức cấp xã thuộc huyện Mộ Đức chức danh: Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự

17/11/2021

Có file đính kèm.

 

Admin

tai-lieu-dinh-kem: Thông báo tuyển dụng công chức.pdf

Visitor Tracking

number-of-user-onlile: 417

total-visitor: 1891329

Bạn thấy website này thế nào?
% Votes
0% 0
a. Rất đẹp
0% 0
b. Đẹp
0% 0
c. Bình thường
0% 0
d. Xấu

Total Votes: 0