Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Thông báo thời gian nhận Quyết định tuyển dụng giáo viên năm 2021

05/04/2022

Có kèm file.

 

 

Admin

tai-lieu-dinh-kem: 14 TB-TCNV về việc nhận thông báo tuyển dungj giáo viên_0001.pdf

Visitor Tracking

number-of-user-onlile: 375

total-visitor: 1890524

Bạn thấy website này thế nào?
% Votes
0% 0
a. Rất đẹp
0% 0
b. Đẹp
0% 0
c. Bình thường
0% 0
d. Xấu

Total Votes: 0