Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

thông báo danh mục tài liệu ôn tập xét tuyển viên chức năm 2020.

16/12/2020

Có file đính kèm và danh mục kèm theo.

 

Admin

tai-lieu-dinh-kem: Danh mục tài liệu năm 2020.xlsx

Visitor Tracking

number-of-user-onlile: 268

total-visitor: 1891237

Bạn thấy website này thế nào?
% Votes
0% 0
a. Rất đẹp
0% 0
b. Đẹp
0% 0
c. Bình thường
0% 0
d. Xấu

Total Votes: 0