Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Quyết Định: Về việc phê duyệt kết quả xét tuyển công chức chức cấp xã, chức danh: Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã Đức phú, huyện Mộ Đức

29/03/2022

 

admin

tai-lieu-dinh-kem: QĐ KET QUA XET TUYEN.pdf

Visitor Tracking

number-of-user-onlile: 366

total-visitor: 1890513

Bạn thấy website này thế nào?
% Votes
0% 0
a. Rất đẹp
0% 0
b. Đẹp
0% 0
c. Bình thường
0% 0
d. Xấu

Total Votes: 0