Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Quyết định về việc công nhận kết quả xét tuyển công chức cấp xã, chức danh: Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Đức Lân và Đức Lợi.

03/03/2020

Có file PDF đính kèm.

Visitor Tracking

number-of-user-onlile: 326

total-visitor: 1891274

Bạn thấy website này thế nào?
% Votes
0% 0
a. Rất đẹp
0% 0
b. Đẹp
0% 0
c. Bình thường
0% 0
d. Xấu

Total Votes: 0