Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Quyết định: Về việc ban hành danh mục tài liệu cho ôn tập và kiểm tra sát hạch trong kỳ xét tuyển chức danh Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã trên địa bàn huyện Mộ Đức

08/03/2022

Có tài liệu kèm theo

 

admin

tai-lieu-dinh-kem: PHU LUC TAI LIEU ON THI.pdf

Visitor Tracking

number-of-user-onlile: 367

total-visitor: 1891307

Bạn thấy website này thế nào?
% Votes
0% 0
a. Rất đẹp
0% 0
b. Đẹp
0% 0
c. Bình thường
0% 0
d. Xấu

Total Votes: 0