Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Ngân hàng Chính sách xã hội miễn phí dịch vụ chuyển tiền từ ngày 01/6/2021 đến hết năm 2021, nhằm hỗ trợ khách hàng khắc phục khó khăn do ảnh hưởng đại dịch Covid-19:

28/05/2021

Hưởng ứng Ngày không tiền mặt theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, nhằm đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, đồng thời hỗ trợ khách hàng mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại Ngân hàng Chính sách xã hội giảm bớt khó khăn do ảnh hưởng đại dịch Covid-19. Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mộ Đức miễn 100% phí dịch vụ chuyển tiền cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ thanh toán qua tài khoản mở tại Ngân hàng Chính sách xã hội từ ngày 01/6/2021 đến hết năm 2021.

          Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã chỉ đạo cán bộ tăng cường tuyên truyền, khuyến khích các khách hàng, đặc biệt khách hàng ở khu vực nông thôn, mở mới tài khoản thanh toán và sử dụng dịch vụ thanh toán, nhằm góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong việc thanh toán không dùng tiền mặt.

          Hiện nay Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, ngoài trụ sở chính tại địa chỉ Tổ dân phố 2, thị trấn Mộ Đức còn có 13 điểm giao dịch xã tại trụ sở UBND xã, thị trấn trên địa bàn huyện; nhằm phục vụ tốt nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và đối tượng chính sách cũng như nhu cầu giao giao dịch gửi tiền tiết kiệm, giao dịch chuyển tiền của khách hàng./.

Admin