Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mộ Đức miễn phí chuyển tiền của tổ chức, cá nhân ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng Covid-19

10/06/2021

Thực hiện văn bản số 3895/NHNN-TT ngày 01/6/2021 của Ngân hàng Nhà nước về việc miễn phí chuyển tiền ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng Covid-19, nhằm góp phần tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đóng góp, hỗ trợ Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm, chia sẻ của ngành ngân hàng trong bối cảnh cả nước chung tay phòng, chống dịch Covid-19.

        Nhằm tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đóng góp vào Quỹ vắc-xin phòng Covid-19, ngoài việc miễn phí chuyển tiền cho khách hàng mở tài khoản tại Ngân hàng Chính sách xã hội từ ngày 01/06/2021 đến 31/12/202, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mộ Đức miễn 100% phí chuyển tiền cho các tổ chức, cá nhân nộp tiền mặt vào Ngân hàng Chính sách xã hội để chuyển tiền ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng Covid-19, đồng thời tiếp tục miễn phí chuyển tiền từ tài khoản mở tại Ngân hàng Chính sách xã hội đến Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 sau ngày 31/12/2021 cho đến khi Quỹ ngừng tiếp nhận.

       Thông tin về tài khoản tiếp nhận tiền đóng góp cho Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 như sau:

       a. Tại Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước

           - Tên tài khoản: Quỹ vắc-xin phòng Covid-19;

           - Số hiệu tài khoản: 3761.0.9098866.91999 (VND); 3761.0.9098869.91999 (USD) và 3761.0.9098786.91999 (EUR)

       b. Tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Hà Nội

           - Tên tài khoản: Quỹ vắc-xin phòng Covid-19;

           - Số hiệu tài khoản: 21110009116868 (VND); 21110371116868 (USD) và 21110142996868 (EUR).

       Ngân hàng Chính sách xã hội hiện đang triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội và đặc biệt là chung tay, chia sẻ cùng Chính phủ và cộng đồng trong việc phòng, chống, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, từ khi dịch bệnh bùng phát đến nay, Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam đã trao tặng hơn 19 tỷ đồng cho công tác phòng, chống đại dịch.

       Với tấm lòng và trách nhiệm vì sức khỏe mỗi người dân, vì cộng đồng, vì quốc gia, dân tộc, Ngân hàng Chính sách xã hội luôn đồng hành cùng Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân để cùng xây dựng nguồn lực tốt nhất cho Quỹ vắc-xin phòng Covid-19.

                                                                            

NHCSXH huyện Mộ Đức 

Admin