Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Mộ Đức - Xuyên Đêm Lấy Mẫu Xét Nghiệm Covid-19 Cho Người Dân Vùng Nguy Cơ Cao Khu Vực Chợ Thi Phổ

13/10/2021

Liên quan đến chùm ca bệnh Covid-19 xuất hiện ngoài cộng đồng tại chợ Thi Phổ, thôn Phước Thịnh, xã Đức Thạnh, tối ngày 11/10/2021, Sở Y tế đã cử lực lượng hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm Covid- 19 cho người dân trong vùng có nguy cơ cao tại khu vực chợ Thi Phổ, thôn Phước Thịnh, xã Đức Thạnh. Trong đêm, đã tiến hành lấy mẫu cho gần 900 trường hợp. Công tác lấy mẫu được diễn ra nhanh, đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Hình: lực lượng y tế xuyên đêm lấy mẫu cho người dân khu vực chợ Thi Phổ, thôn Phước Thịnh, xã Đức Thạnh.

     Bên cạnh công tác truy vết các F1, F2 tiếp xúc với các F0 trong chùm ca bệnh ngoài cộng đồng, huyện Mộ Đức đã tập trung, quyết tâm lấy mẫu nhanh tất cả người dân khu vực có nguy cơ dịch tễ cao, nhằm bóc tách các ca bệnh  ngoài cộng đồng, đảm bảo công tác phòng chống dịch trên địa bàn huyện./.

Văn Trọng