Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Mộ Đức: Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về công tác nhân quyền; luật bảo vệ bí mật nhà nước

18/09/2023 08:52    108

Sáng ngày 12.9, UBND huyện Mộ Đức tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến kiến thức về công tác nhân quyền; luật bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành. Dự hội nghị có đồng chí Đại tá Võ Văn Dương- Phó giám đốc Công an tỉnh; Thượng tá Trần Minh Hưng- Trưởng phòng an ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh; Nguyễn Quang Vinh- Phó bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND huyện; Võ Lâm- UVBTV, Phó chủ tịch UBND huyện; Ngô Văn Thanh- Phó chủ tịch UBND huyện; các đồng chí thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; các đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, Trưởng công an xã, Trưởng chỉ huy quân sự xã- thị trấn trên địa bàn huyện.

Ảnh: Đồng chí Đại tá Võ Văn Dương - Phó giám đốc Công an tỉnh đã phổ biến, quán triệt 5 chuyên đề về công tác nhân quyền.

     Tại hội nghị, Đồng chí Đại tá Võ Văn Dương - Phó giám đốc Công an tỉnh đã phổ biến, quán triệt 5 chuyên đề về công tác nhân quyền như: Quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về quyền con người; Nhận diện thủ đoạn chống phá Việt Nam trên lĩnh vực dân chủ, nhân quyền của các thế lực thù địch; Kinh nghiệm đấu tranh với hoạt động lợi dụng dân chủ, nhân quyền chống phá các tổ chức phi chính phủ nước ngoài; Công tác đấu tranh phản bác hoạt động xuyên tạc, kích động chống phá Đảng, nhà nước Việt Nam trên lĩnh vực dân chủ, nhân quyền và Công tác thông tin, truyền thông phục vụ yêu cầu bảo vệ, đấu tranh về nhân quyền trong tình hình mới.
Ngoài ra, Hội nghị còn được nghe đồng chí Thượng tá Trần Minh Hưng- Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh phổ biến 3 chuyên đề: Luật bảo vệ bí mật Nhà nước; Nghị định số 26 ngày 28/2/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; Thông tư số 24 ngày 10/3/2020 của Bộ Công an về ban hành biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

Ảnh: Đại biểu tham dự Hội nghị

     Đồng thời giải đáp những kiến nghị, thắc mắc trong công tác nhân quyền và bảo vệ bí mật Nhà nước của đại biểu.

Ảnh: Toàn cảnh Hội Nghị

     Thông qua tập huấn, các đại biểu nắm vững hơn đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác bảo vệ, đấu tranh nhân quyền. Đồng thời, bổ sung, nâng cao kiến thức, ý thức trách nhiệm về bảo vệ bí mật nhà nước góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong thời gian tới./.

Thu Sương