Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Mộ Đức Triển Khai Công Tác Tuyển Chọn Gọi Công Dân Nhập Ngũ Năm 2022

16/11/2021

Chiều ngày 12.11.2021, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Mộ Đức tổ chức hội nghị triển khai công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2022. Đồng chí Phạm Ngọc Lân, Phó Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện chủ trì cuộc họp. Dự họp có các đồng chí thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã, thị trấn.Chiều ngày 12.11.2021, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Mộ Đức tổ chức hội nghị triển khai công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2022. Đồng chí Phạm Ngọc Lân, Phó Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện chủ trì cuộc họp. Dự họp có các đồng chí thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã, thị trấn.

Hình: Quang cảnh cuộc họp.

Để chuẩn bị cho công tác tuyển quân năm 2022, cơ quan quân sự đã tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ quân sự  triển khai các bước thực hiện nghiêm túc các văn bản, hướng dẫn của cấp trên về công tác tuyển quân, đặc biệt là công tác tuyên truyền, giáo dục Luật nghĩa vụ quân sự trong quần chúng Nhân dân để chuẩn bị cho công tác khám sơ tuyển, khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2022. Hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã, thị trấn đã tổ chức rà soát, đăng ký, quản lý nguồn sẵn sàng nhập ngũ để chuẩn bị cho công tác sơ tuyển, khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2022 của huyện. Tổng số công dân trong độ tuổi sẵn sàng gọi nhập ngũ của các xã, thị trấn năm 2022 là 6.738 công dân; trong đó có 3181 công dân đủ điều kiện gọi khám. Các địa phương đang phát lệnh gọi khám cho 2.228 công dân.  Xác định công tác tuyển quân sẽ gặp rất nhiều khó khăn, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và số công dân trong độ tuổi đi làm ăn xa ở các tỉnh còn nhiều.

       Để đảm bảo cho công tác tuyển quân, các đồng chí thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đã tập trung thảo luận bàn các giải pháp thực hiện công tác tuyển quân đảm bảo chỉ tiêu giao. Trong đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự, nắm nguồn công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, công tác sơ tuyển, khám tuyển, trong quá trình thực hiên các bước tuyển chọn phải đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19. 

Hình: Đồng chí Phạm Ngọc Lân- Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.       

 Phát biểu kết luận cuộc họp, Đồng chí Phạm Ngọc Lân, Phó Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện đề nghị các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Ban Chỉ huy Quân sự các xã, thị trấn tổ chức rà soát kỹ thực lực công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ nhất là công dân đang ở các tỉnh phía nam; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác khám tuyển sức khỏe công dân hiệu quả ngay tại cơ sở, quá trình thực hiện nhiệm vụ phải tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đảm bảo an toàn, đúng quy định. Tăng cường công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ Quân sự từ cán bộ, đảng viên đến các tầng lớp nhân dân, đảm bảo chấp hành và thực hiện đúng các quy định của pháp luật; Xử lý nghiêm những trường hợp chống, trốn và gây cản trở làm ảnh hưởng đến công tác tuyển quâncông tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm và các hành vi trốn tránh, cản trở công tác thực hiện Luật NVQS; Các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện chủ động bám sát, nắm chắc tình hình địa phương được phân công theo dõi, chỉ đạo, giúp hội đồng NVQS các xã, thị trấn triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần đảm bảo hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, chuẩn bị tốt các điều kiện giao nhận quân năm 2022 được trang trọng, chu đáo./.

Thu Sương