Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Mộ Đức: Tổng kết công tác tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

15/10/2019

Chiều ngày 20.9, Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở huyện Mộ Đức tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Đồng chí Vũ Nhân- Phó chủ tịch UBND huyện- Trưởng Ban chỉ đạo tham dự và chủ trì hội nghị.

        Để thực hiện cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, huyện Mộ Đức đã triển khai nhiều hình thức tuyên truyền, trong đó, tập trung vào giai đoạn trước và trong thời gian điều tra. Nội dung điều tra bao gồm: thông tin chung về dân số, tình trạng di cư, hôn nhân, mức độ sinh - chết và phát triển dân số, tình trạng lao động, việc làm, tình trạng về nhà ở, điều kiện sinh hoạt cơ bản của hộ dân cư và một số nội dung thông tin khác...

        Toàn huyện Mộ Đức có 248 địa bàn điều tra với 230 điều tra viên. Trong đó, 109 địa bàn điều tra toàn bộ, 111 địa bàn điều tra mẫu và 28 địa bàn đặc thù. Đến ngày 20 tháng 4 năm 2019, 100% ĐBĐT của toàn huyện đã thực hiện xong công tác điều tra thu thập thông tin; hoàn thành nhanh hơn so với kế hoạch trước 5 ngày. Theo kết quả điều tra sơ bộ, toàn huyện Mộ Đức có 33.748 hộ với tổng số 111.246 khẩu. Trong đó: nữ có 57.548 người, chiếm tỷ lệ 51,73%; nam là 53.698 người. Dân tộc Kinh có 111.187 người, chiếm tỷ lệ 99,95%; dân tộc khác có 59 người chiếm 0,05%( trong đó: dân tộc Hrê 25 người).

        Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện đúng quy định. Ban chỉ đạo cấp huyện và cấp xã-thị trấn tổ chức nghiệm thu số liệu, bàn giao tài liệu ngay trong quá trình điều tra thực địa.

        Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, huyện Mộ Đức gặp một số khó khăn như lực lượng điều tra chưa đồng bộ, ổn định, xuyên suốt quá trình điều tra. Trong quá trình thực hiện điều tra xảy ra một số sự cố như: nghẽn đường truyền, phần mềm bị lỗi, gửi dữ liệu về máy chủ không được,… 

        Dịp này,UBND tỉnh khen thưởng cho 1 cá nhân, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh khen thưởng cho 2 tập thể và 13 cá nhân và UBND huyện Mộ Đức khen thưởng cho 4 tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác điều tra dân số và nhà ở năm 2019./.

                                                          Thu Sương