Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Mộ Đức – Tổ chức lớp khởi sự kinh doanh năm 2019

23/07/2019

Sáng ngày 19/7/2019, Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với UBND huyện Mộ Đức tổ chức lớp “ Khởi sự kinh doanh” khoá VI năm 2019. Đây là chương trình Bồi dưỡng doanh nhân tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020. Tham dự buổi lễ khai mạc có đồng chí Phạm Ngọc Lân, phó Chủ tịch UBND huyện.

       Tham dự lớp khởi sự tại huyện Mộ Đức có 50 học viên, là đoàn viên, thanh niên, và một số chủ các doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Trong thời gian học tập 02 ngày, các học viên sẽ được Thạc sĩ Nguyễn Diễn – Giảng viên cao cấp về khởi sự kinh doanh truyền đạt nội dung một số chuyên đề  về Nhận thức kinh doanh, tìm ý tưởng kinh doanh; quản trị doanh nghiệp nhỏ có lợi nhuận và chuẩn bị năng lực cho việc mở rộng doanh nghiệp sau này; phổ biến một số chính sách mới liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp và khởi nghiệp sáng tạo. 

       Thông qua lớp bồi dưỡng khởi sự doanh nghiệp nhằm cung cấp kiến thức, kinh nghiệm khởi sự kinh doanh cho lãnh đạo các doanh nghiệp, chủ hộ kinh doanh có định hướng thành lập doanh nghiệp, đoàn viên, thanh niên và các cá nhân có nhu cầu chuẩn bị khởi nghiệp kinh doanh trên địa bàn huyện chuẩn bị những kỹ năng, kiến thức cơ bản trong phát triển doanh nghiệp, lập kế hoạch kinh doanh cho doanh nghiệp. Từ đó, tạo điều kiện cho thanh niên trong huyện gắn bó với phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng tại địa phương; góp phần xây dựng đội ngũ doanh nhân trên địa bàn huyện càng vững mạnh.