Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Mộ Đức: Tập huấn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2022-2025

07/10/2021

Từ ngày 4.10.2021 đến ngày 6.10.2021, UBND huyện Mộ Đức tổ chức 3 lớp tập huấn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn đa chiều giai đoạn 2022-2025 cho các điều tra viên trên địa bàn 13 xã- thị trấn.

Hình: Quang cảnh Hội nghị tập huấn

     Tại hội nghị, các đại biểu được truyền đạt những nội dung chủ yếu về chuẩn nghèo đa chiều theo Nghị định số 07 ngày 27/01/2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch triển khai thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều; xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn huyện. Hướng dẫn nghiệp vụ rà soát ứng dụng công nghệ thông tin trong rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2022-2025. 

     Qua đó, giúp các điều tra viên nắm rõ quy trình điều tra, rà soát, làm cơ sở đánh giá đúng thực trạng hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025. Thông qua điều tra, rà soát giúp cho việc đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo đúng thực tế tình hình hộ nghèo, hộ cận nghèo tại địa phương. Trên cơ sở đó, các cấp, ngành sẽ có giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện tốt chương trình giảm nghèo và các chính sách an sinh xã hội; góp phần cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện mục tiêu giảm nghèo trong thời gian tới./.

Thu Sương