Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Mộ Đức: Tập huấn điều tra rà soát hộ nghèo, cận nghèo và điều tra Thị trường lao động năm 2023

08/09/2023 10:04    184

Chiều 29.8, UBND huyện Mộ Đức tổ chức Hội nghị tập huấn điều tra rà soát hộ nghèo, cận nghèo và điều tra thị trường lao động năm 2023. Đồng chí Ngô Văn Thanh- Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị.

     Dự hội nghị tập huấn có lãnh đạo UBND và công chức VHXH  các xã, thị trấn; điều tra viên thực hiện điều tra rà soát hộ nghèo, cận nghèo ở các thôn, TDP và điều tra viên thực hiện điều tra thông tin thị trường lao động ở các thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện.

     Tại hội nghị, các đại biểu được truyền đạt những nội dung cơ bản về nghiệp vụ điều tra, thu thập thông tin thị trường lao động năm 2023; Thông tư 11 của Bộ LĐTB&XH hướng dẫn một số nội dung thực hiện hỗ trợ việc làm bền vững thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; hướng dẫn nghiệp vụ điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023; các Thông tư hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; các định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 và mẫu biểu báo cáo.

Ảnh: các đại biểu tham dự hội nghị.

     Thông qua hội nghị, nhằm giúp các đại biểu nắm rõ quy trình điều tra, rà soát, làm cơ sở đánh giá đúng thực trạng hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025. Qua đó, đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo đúng hực tế tình hình hộ nghèo, hộ cận nghèo tại địa phương. Trên cơ sở đó, các cấp, ngành sẽ có giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện tốt chương trình giảm nghèo và các chính sách an sinh xã hội; góp phần cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện mục tiêu giảm nghèo trong thời gian tới./.

Thu Sương