Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Mộ Đức: đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh nhà thờ và mộ Nguyễn Mậu Phó

23/07/2019

Sáng ngày 12.7, UBND huyện Mộ Đức phối hợp với UBND xã Đức Lân long trọng tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh Nhà thờ và mộ Nguyễn Mậu Phó tại thôn Tú Sơn 1- xã Đức Lân- huyện Mộ Đức- tỉnh Quảng Ngãi.

            Nguyễn Mậu Phó húy Tiên sinh trưởng vào thế kỷ XVII, thuộc dòng dõi danh gia vọng tộc với truyền thống yêu nước thương dân. Ông là hậu duệ thứ bảy của đức ông Nguyễn Nhữ Lãm, quê ở xã Thiên Liệu, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Sau thắng lợi của cuộc hành quân Nam chinh năm 1471, ông Nguyễn Mậu Phó đến vùng đất Hoa Sơn thuộc tổng Cam Đức, huyện Mộ Hoa, phủ Tư Nghĩa, trấn Quảng Ngãi nay là thôn Tú Sơn 1, xã Đức Lân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi để khai hoang và định cư lâu dài. Trong điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, nhưng bằng đức độ, uy tín, ý chí kiên cường và tầm nhìn xa trông rộng, ông Nguyễn Mậu Phó đã kêu gọi, hướng dẫn con cháu và nhân dân bản địa khai hoang vỡ đất, cải tạo thành những công điền, tư điền màu mỡ phì nhiêu, làng mạc trù phú, nhân dân được ấn no, sung túc.             Ông Nguyễn Mậu Phó mất ngày 2 tháng 2 năm Kỷ Hợi. Phần mộ Nguyễn Mậu Phó được an táng tại xứ Gò Đình, thôn Tú Sơn 1. Nhà thờ và mộ tổ Nguyễn Mậu Phó được xây dựng lâu đời, được phục chế, tôn tạo, trang nghiêm và tôn kính.           Ghi nhận công lao khai khẩn, quy tụ dân cư, lập làng Tú Sơn, ngày 25 tháng 7 năm Khải Định thứ 9(1924) Nguyễn Mậu Phó được phong “Dực bảo trung hưng linh phò chi thần” là vị thành hoàng ( Đại lang).             Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo UBND huyện Mộ Đức đã công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh đối với Nhà thờ và mộ Nguyễn Mậu Phó. Nhà thờ và mộ Nguyễn Mậu Phó được công nhận là di tích lịch sử cấp Tỉnh không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của con cháu trong dòng họ mà còn là trách nhiệm lớn lao của con cháu dòng họ trong việc giữ gìn, bảo tồn phát huy giá trị của di tích trong thời gian tiếp theo./.