Skip to Content

Mộ Đức- Đoàn Thanh Tra Bộ Chỉ Huy Quân Sự Tỉnh Công Bố Dự Thảo Kết Luận Thanh Tra Việc Thực Hiện Công Tác Quốc Phòng Theo Nghị Định Số 168 Của Chính Phủ

28/10/2022 05:30    254

Sáng ngày 26/10/2022, tại UBND huyện Mộ Đức, đoàn Thanh tra Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức hội nghị công bố dự thảo Kết luận thanh tra việc thực hiện công tác Quốc phòng theo Nghị định số 168 ngày 28/12/2018 của Chính phủ về công tác Quốc phòng đối với huyện Mộ Đức. Thượng tá Trần Thế Phan – Phó Chỉ huy trưởng- Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Trưởng đoàn thanh tra chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đầy đủ các thành viên đoàn thanh tra Bộ chỉ huy quân sự tỉnh; đồng chí Nguyễn Minh Đạo - TUV, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Phạm Ngọc Lân – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện, cùng lãnh đạo các phòng, ban, ngành của huyện và lãnh đạo Đảng ủy - UBND thị trấn Mộ Đức và xã Đức Minh.

Ảnh: Quang cảnh cuộc họp công bố dự thảo kết luận thanh tra.

     Tại hội nghị, đoàn thanh tra đã công bố dự thảo Kết luận thanh việc thực hiện công tác Quốc phòng theo Nghị định 168, ngày 28/12/2018 của Chính phủ đối với UBND huyện Mộ Đức. Theo đó, từ ngày 25/10 đến ngày 26/10/2022, đoàn thanh tra Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã tiến hành thanh tra việc thực hiện công tác Quốc phòng theo Nghị định số 168 của Chính phủ đối với UBND huyện Mộ Đức; Ban chỉ huy Quân sự huyện; các phòng TC-KH, LĐTB&XH,  Văn hóa – Thông tin, Y tế  và UBND thị trấn Mộ Đức và xã Đức Minh. Công tác thanh tra đã tập trung làm rõ những kết quả đạt được cũng như những tồn tại hạn chế, nguyên nhân, trách nhiệm của UBND huyện, các phòng, ngành và UBND các xã, thị trấn trong công tác quốc phòng địa phương.

Ảnh: Đồng chí Phạm Ngọc Lân – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại buổi làm việc.

     Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Ngọc Lân – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã cảm ơn và tiếp thu toàn diện nội dung kết luận thanh tra của đoàn. Đối với những tồn tại đoàn thanh tra đã chỉ ra, UBND huyện sẽ tiếp thu và sẽ có chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khắc phục ngay trong thời gian tới nhằm thực hiện triệt để kết luận thanh tra của đoàn và thực hiện tốt nhất công tác quốc phòng tại địa phương.

Ảnh: Thượng tá Trần Thế Phan– Phó Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Trưởng đoàn thanh tra phát biểu tại buổi làm việc.

     Kết luận hội nghị, Thượng tá Trần Thế Phan– Phó Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Trưởng đoàn thanh tra đã đánh giá cao việc thực hiện công tác quốc phòng theo Nghị định số 168 của Chính phủ đối với huyện Mộ Đức, đặc biệt là công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện và vai trò tham mưu của Ban chỉ huy Quân sự huyện. Đồng chí trưởng đoàn thanh tra cũng đồng tình, thống nhất với dự thảo Kết luận thanh tra của đoàn và những ý kiến tham góp tại hội nghị, đoàn thanh tra sẽ hoàn chỉnh Kết luận thanh tra để báo cáo Bộ chỉ huy quân sự tỉnh và UBND tỉnh theo quy định.

     Trưởng đoàn thanh tra mong muốn Huyện ủy, UBND huyện Mộ Đức tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo để huyện Mộ Đức tiếp tục mạnh về phát triển kinh tế - xã hội, tạo điều kiện cho công tác quốc phòng nói chung, Ban chỉ huy Quân sự huyện nói riêng hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian đến./.

Văn Trọng