Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Mộ Đức –Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội Huyện Mộ Đức Tổng Kết Hoạt Động Năm 2021 Và Triển Khai Nhiệm Vụ Năm 2022

21/01/2022

Chiều ngày 20/01/2022, Ban đại diện hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội huyện Mộ Đức tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Phạm Ngọc Lân, Chủ tịch UBND huyện tham dự và chủ trì Hội nghị.

Ảnh: Quang cảnh buổi họp tổng kết công tác Ban đại diện NHCSXH

          Năm 2021, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt của đời sống xã hội, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện phối hợp với các cơ quan, các ngành, các hội đoàn thể nhận ủy thác, cấp ủy, chính quyền địa phương, bám sát Chỉ thị, Kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện về việc tiếp tục triển khai thực hiện sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; đồng thời tổ chức triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo nghiệp vụ của Hội đồng quản trị, của Ban đại diện, của ngành cấp trên, sự phối hợp, vào cuộc của các ngành, các Hội đoàn thể nhận ủy thác để tổ chức triển các chương trình tín dụng chính sách nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, góp phần xây dựng nông thôn mới và an sinh xã hội trên địa bàn huyện Mộ Đức.

Trong năm 2021, thông qua các tổ ủy thác và vay vốn, Ngân hàng đã giải  giải quyết cho hơn 2.900 lượt hộ vay vốn chính sách với số tiền hơn 120 tỷ đồng. Trong đó tập trung chủ yếu là chương trình hộ cận nghèo, nước sạch vệ sinh môi trường, cho vay giải quyết việc làm. Tính đến hết tháng 12 năm 2021, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn huyện là gần 375 tỷ đồng, tăng so với năm 2020 là gần 15 tỷ đồng. Các xã có số dư nợ tăng cao như Đức Lân, Đức Nhuận, thị trấn Mộ Đức, Đức Tân, Đức Phú.

Nguồn huy động tiền gửi thông qua Tổ tiết kiệm và vay vốn với số tiền hơn 13 tỷ  đồng, tăng hơn 1 tỷ đồng so với năm 2020.

Trong năm 2021, Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã thực hiện xóa nợ cho 11 trường hợp với số tiền hơn 130 triệu đồng. Tính đến hết năm 2021, tỷ lệ nợ quá hạn chiếm 0,23%, giảm so với năm 2020.

Phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương các hội đoàn thể tăng cường công tác kiểm tra, giám sát kiện toàn, quản lý các tổ vay vốn ủy thác, tập trung giải quyết cho các đối tượng chính sách vay, và thu nợ, đôn đốc nợ quá hạn. Qua đánh giá, phân loại hoạt động tín dụng năm 2021, 100% xã, thị trấn xếp loại trung bình, khá, không có đơn vị nào yếu kém.

Tại Hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận, rút kinh nghiệm trong quản lý, xây dựng hệ thống kiểm tra, giám sát; giải pháp xử lý nợ quá hạn, tìm giải pháp nguồn vốn cho người dân, các hộ kinh doanh bị thiệt hại do dịch bệnh, bão, lũ để hỗ trợ vay vốn, giải quyết việc làm, phát triển kinh tế, nhất là người dân ở các xã bãi ngang ven biển.

Ảnh: Đồng chí Phạm Ngọc Lân-Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

        Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Ngọc Lân, Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà ngân hàng chính sách xã hội huyện đã đạt được trong năm 2021 vừa qua. Về nhiệm vụ trong năm 2022, đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Ngân hàng chính sách xã hội huyện và các ngành, Hội đoàn thể, các xã, thị trấn cần tập trung khắc phục những tồn tại và hạn chế của năm 2021 đã chỉ ra tại Hội nghị. Trong đó cần sớm kiện toàn lại bộ máy hoạt động, các tổ tiết kiệm và vay vốn; tăng cường xử lý nợ quá hạn, phối hợp với địa phương rà soát và xử lý dứt điểm các trường hợp nợ quá hạn kéo dài; tiếp tục tập trung giải quyết cho vay các chỉ tiêu tín dụng được giao trong năm 2022. Trong đó, cần quan tâm hỗ trợ, giải quyết vốn vay cho người dân các xã bãi ngang ven biển, hộ nghèo theo chuẩn mới, để tạo điều kiện cho vay vốn phát triển sản xuất. đẩy mạnh tuyên truyền, vận động gửi tiết kiệm qua kênh Ngân hàng chính sách xã hội huyện. Đồng thời phối hợp với các địa phương, hội đoàn thể, thực hiện sử dụng nguồn vốn cho vay đúng đối tượng,  đúng mục đích, phát huy hiệu quả nguồn vốn; Tiếp tục nâng cao trách nhiệm quản lý vốn tín dụng chính sách, góp phần phát triển kinh tế- xã hội, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Ảnh: ông Nguyễn Minh Nở-Giám đốc NHCSXH huyện trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2022.

Nhân dịp ngày Thống đốc ngân hàng nhà nước đã khen thưởng cho 01 tập thể và 01 cá nhân có thành tích xuất sca81 trong công tác thực hiện vốn vay chính sách xã hội trên địa bàn huyện gtrong năm 2021.

Văn Trọng