Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Mộ Đức –Ngân hàng chính sách xã hội huyện Mộ Đức tổng kết hoạt động năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021

28/01/2021 10:22    226

Chiều ngày 27/01/2021, Ban đại diện hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội huyện Mộ Đức tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Phạm Ngọc Lân, Chủ tịch UBND huyện tham dự và chủ trì Hội nghị.

Hình 1: Quang cảnh Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

     Trong năm 2020, Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã bám sát mục tiêu, định hướng, sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội, Ban đại diện tỉnh, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, chủ động phối hợp với các cơ quan,ban, ngành, hội đoàn thể, cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện nhiệm vụ kép: vừa đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, thiên tai vừa tổ chức triển khai giải ngân các chương trình tín dụng chính sách kịp thời, đã đáp ứng nhu cầu vay vốn cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới và an sinh xã hội trên địa bàn.

     Trong năm 2020, thông qua các tổ ủy thác và vay vốn, Ngân hàng đã giải  giải quyết cho hơn 3.100 lượt hộ vay vốn chính sách với số tiền gần 130 tỷ đồng. Trong đó tập trung chủ yếu là chương trình hộ cận nghèo, nước sạch vệ sinh môi trường, cho vay giải quyết việc làm. Tính đến hết tháng 12 năm 2020, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn huyện là hơn 360 tỷ đồng, tăng so với năm 2019 là gần 30 tỷ đồng. Các xã có số dư nợ tăng cao như Đức Lân, Đức Nhuận, thị trấn Mộ Đức.

     Trong năm 2020, Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã thực hiện xóa nợ cho 01 trường hợp. Tính đến hết năm 2020, tỷ lệ nợ quá hạn chiếm 0,29%, giảm so với năm 2019.

     Phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương các hội đoàn thể tăng cường công tác kiểm tra, giám sát kiện toàn, quản lý các tổ vay vốn ủy thác, tập trung giải quyết cho các đối tượng chính sách vay, và thu nợ, đôn đốc nợ quá hạn. Qua đánh giá, phân loại hoạt động tín dụng năm 2020, 100% xã, thị trấn xếp loại trung bình, khá, không có đơn vị nào yếu kém.

     Tại Hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận, rút kinh nghiệm trong quản lý, xây dựng hệ thống kiểm tra, giám sát; giải pháp xử lý nợ quá hạn, tìm giải pháp nguồn vốn cho người dân, các hộ kinh doanh bị thiệt hại do dịch bệnh, bão, lũ để hỗ trợ vay vốn, giải quyết việc làm, phát triển kinh tế.

Hình 2:, Đồng chí Phạm Ngọc Lân, Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận Hội nghị.

     Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Ngọc Lân, Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà ngân hàng chính sách xã hội huyện đã đạt được trong năm 2020 vừa qua. Về nhiệm vụ trong năm 2021, đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Ngân hàng chính sách xã hội huyện và các ngành, Hội đoàn thể, các xã, thị trấn cần tập trung khắc phục những tồn tại và hạn chế của năm 2020 đã chỉ ra tại Hội nghị. Trong đó cần sớm kiện toàn lại bộ máy hoạt động, các tổ tiết kiệm và vay vốn; tăng cường xử lý nợ quá hạn, phối hợp với địa phương rà soát và xử lý dứt điểm các trường hợp nợ quá hạn kéo dài; tiếp tục tập trung giải quyết cho vay các chỉ tiêu tín dụng được giao trong năm 2021. Trong đó, cần quan tâm hỗ trợ, giải quyết vốn vay cho các đối tượng bị thiệt hại do bão, lũ để tạo điều kiện cho vay vốn phát triển sản xuất. đẩy mạnh tuyên truyền, vận động gửi tiết kiệm qua kênh Ngân hàng chính sách xã hội huyện. Đồng thời phối hợp với các địa phương, hội đoàn thể, thực hiện sử dụng nguồn vốn cho vay đúng đối tượng,  đúng mục đích, phát huy hiệu quả nguồn vốn; Tiếp tục nâng cao trách nhiệm quản lý vốn tín dụng chính sách, góp phần phát triển kinh tế- xã hội, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

 

Văn Trọng