Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Mộ Đức - Làm Việc Với VNPT Về Công Tác Chuyển Đổi Số Trong Thời Gian Tới

06/12/2022 09:01    205

Chiều ngày 02/12/2022, UBND huyện Mộ Đức đã có buổi làm việc với VNPT Quảng Ngãi về công tác chuyển đổi số trong thời gian tới. Đồng chí Võ Lâm – Phó Chủ tịch UBND huyện tham dự chủ trì buổi làm việc. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các ngành chức năng liên quan của huyện.

Ảnh- Quang cảnh cuộc họp.

Tại buổi làm việc các ngành đã nghe Phòng Văn hóa thông tin huyện thông qua kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của huyện Mộ Đức

Đẩy mạnh sử dụng các nền tảng số quốc gia là giải pháp để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, phát triển kinh tế số và xã hội số trên địa bàn huyện Mộ Đức. Sử dụng các nền tảng số quốc gia sẵn có để tạo hạ tầng mềm, hoạt động đồng bộ, tạo hệ sinh thái chuyển đổi số nhanh và hiệu quả, phát huy được sức mạnh tổng thể, tránh việc triển khai phân tán, rời rạc, sử dụng trùng lặp nhiều giải pháp khác nhau.

Thúc đẩy các doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị trên địa bàn huyện đầu tư nghiên cứu, làm chủ công nghệ, phát triển các nền tảng số đạt yêu cầu, tiêu chí của nền tảng số quốc gia nhằm cung cấp, phục vụ quá trình chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn huyện.

Trong đó, xác định các nội dung, nhiệm vụ, phân công rõ trách nhiệm cho từng đơn vị, địa phương trong việc nghiên cứu, đề xuất tổ chức triển khai áp dụng, sử dụng các nền tảng số để thúc đẩy chuyên đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số trên địa bàn huyện Mộ Đức.

Theo kế hoạch mục tiêu cơ bản đến năm 2025  về Phát triển Chính quyền số, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động, huyện Mộ Đức phấn đấu  80% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyển mức độ 3, 4 trên tổng số hồ sơ đạt từ 80% trở lên, tối thiểu 90% người dân và doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính. Tỷ lệ giao dịch không dùng tiền mặt trong dịch vụ hành chính công đạt từ 50% trở lên. 60% các hệ thống thông tin của huyện có liên quan đến người dân, doanh nghiệp đa được đưa vào vận hành, khai thác được kết nối, liên thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu; thông tin của người dân, doanh nghiệp đã được số hóa và lưu trữ tại các cơ sở dữ liệu quốc gia không phải cung cấp lại; 80% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 60% hồ sơ công việc tại các xã, thị trấn được xử lý trên môi trường mạng.

Tại buổi làm việc, các ngành và VNPT đã trao đổi, thảo luận, bàn các giải pháp chuyển đổi số theo từng ngành, lĩnh vực, giải quyết những khó khăn trong cải cách hành chính, chuyển đổi số.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Võ Lâm - Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị Phòng Văn hóa thông tin huyện, trên tinh thần cuộc họp, các ý kiến góp ý, cần tập trung điều chỉnh, bổ sung thêm vào kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của huyện Mộ Đức. Trong đó VNPT tỉnh cần hỗ trợ tập huấn chương trình chuyển đổi số, làm việc với từng ngành để có các phần mềm tương thích, phù hợp. Cần xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể việc chuyển đổi số của từng ngành, để bố trí kinh phí thực hiện đảm bảo chuyển đổi số trong thời gian tới./.

Văn Trọng