Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Mộ Đức – Họp ban đại diện hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội huyện Mộ Đức 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

02/08/2019

Chiều ngày 22/7/2019, Ban đại diện hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội huyện Mộ Đức đã họp sơ kết kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019; Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40 của Ban Bí Thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Tham dự và chủ trì cuộc họp có đồng chí Trần Văn Mẫn, Chủ tịch UBND huyện và các thành viên Ban đại diện hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội huyện Mộ Đức.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã giải quyết cho gần 2.000 lượt hộ vay vốn chính sách với số tiền 87 tỷ đồng. Trong đó tập trung chủ yếu là chương trình hộ cận nghèo với hơn 47 tỷ đồng; sản xuất kinh doanh vùng khó khăn hơn 15 tỷ đồng; hộ nghèo gần 06 tỷ đồng, giải quyết việc làm gần 06 tỷ đồng. Tính đến hết tháng 6, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách là hơn 320 tỷ đồng, đạt 99% chỉ tiêu kế hoạch được giao. Trong 6 tháng đầu năm, phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương các hội đoàn thể tập trung thu nợ và đôn đốc nợ quá hạn. Theo thống kê của ngân hàng chính sách xã hội huyện mộ Đức, tính đến ngày 30/6/2019, nợ quá hạn trên địa bàn huyện gần 1,4 tỷ đồng. Các địa phương có nhiều nợ quá hạn như Đức Hòa, Đức Minh và Đức Thắng, Đức Phú, Đức Thạnh, Đức Nhuận. Bên cạnh những kết quả đạt được, 6 tháng đầu năm 2019, số nợ quá hạn phát sinh tăng cao, nhiều địa phương chưa có giải pháp xử lý nợ chưa tốt, chưa thự hiện tốt công tác kiểm tra vốn sau giải ngân trong thời gian quy định, phát sinh nhiều trường hợp vay ké, vay dùm, sử dụng vốn sai mục đích.  Tại cuộc họp các đại biểu đã tập trung thảo luận cách quản lý, xây dựng hệ thống kiểm tra, giám sát; giải pháp xử lý nợ quá hạn đối với các trường hợp vay vốn nhưng đi làm ăn xa rời khỏi địa phương, xử lý các trường hợp vay ké, vay dùm. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Mẫn, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban đại diện Ngân hàng Chính sách- Xã hội huyện đánh giá cao những kết quả đạt được trong việc giải ngân các nguồn vốn của các chương trình trong thời gian qua. Đồng chí thống nhất với các đề xuất giải pháp của ngân hàng chính sách xã hội huyện và các đại biểu đưa ra. Chỉ đạo cho Ngân hàng tổng hợp và xây dựng quy trình, hệ thống xử lý nợ, yêu cầu các địa phương nâng cao trách nhiệm trong công tác quản lý cho vay vốn, huy động vốn, trong đó tập trung vào công tác thu nợ, xử lý nợ quá hạn, hạn chế nợ quá hạn phát sinh. Đồng thời đồng chí cũng yêu cầu trong thời gian tới, ban đại diện ngân hàng chính sách xã hội huyện cần tập trung giải ngân các nguồn vốn thuộc các chương trình chính sách kịp thời, đáp ứng nhu cầu vay vốn của người thuộc diện chính sách. Trong đó tập trung ưu tiên, tạo điều kiện vay vốn cho các trường hợp xuất khẩu lao động và giải quyết việc làm vùng dự án./.