Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Mộ Đức - Gắn biển cây di sản Việt Nam cho cây đa bến đình, thôn Phước Xã, xã Đức Hòa

12/01/2021

Sáng ngày 12/12/2020, Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam đã tổ chức gắn biển vinh danh “Cây di sản Việt Nam” cho Cây đa cổ thụ tại Bến Đình, thôn Phước Xã, xã Đức Hòa. Đây là cây di sản đầu tiên của huyện Mộ Đức.

     Tại buổi lễ, thay mặt cho  Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam, ông Đoàn Tấn Hận, Chủ tịch Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi đã trao Bằng công nhận “Cây di sản Việt Nam” cho lãnh đạo xã Đức Hòa và thôn Phước Xã.

     Cây đa Bến Đình có tuổi đời hơn 200 năm tuổi, cao hơn 30 mét, chu vi là 44m. Cây Đa đã đi vào lịch sử gắn liền với truyền thống đấu tranh và xây dựng của Đảng bộ và nhân dân xã Đức Hòa nói chung và nhân dân thôn Phước xã nói riêng. Tại nơi cây Đa, năm 1949, Bộ tư lệnh Liên khu 5 từng mở trường bồi dưỡng chính trị, quân sự cho cán bộ, chiến sĩ, thường gọi là trường Miền Nam. Tại ngôi trường này đã đào tạo, bồi dưỡng biết bao thế hệ cán bộ, chiến sĩ cho chiến trường Quân khu 5.

     Việc công nhận, gắn biển “Cây di sản Việt Nam” cho cây đa Bến Đình, thôn Phước Xã là việc làm thiết thực có ý nghĩa, góp phần mang lại giá trị lịch sử văn hoá của quê hương, đất nước, con người xã Đức Hòa nói riêng và huyện Mộ Đức nói chung./.

 

Văn Trọng