Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Mộ Đức –Ban đại diện hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện Mộ Đức họp triển khai nhiệm vụ quý II năm 2021

22/04/2021

Sáng ngày 20/4/2021, Ban đại diện hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội huyện Mộ Đức đã họp sơ kết kết quả hoạt động 03 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ quý II năm 2021. Tham dự và chủ trì cuộc họp có đồng chí Phạm Ngọc Lân, Chủ tịch UBND huyện và các thành viên Ban đại diện hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội huyện Mộ Đức. Tham dự cuộc họp còn có đồng chí Đặng Quang Lâm, Phó Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Quảng Ngãi.

Trong 3 tháng đầu năm 2021, Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã giải quyết cho 1.110 hộ vay vốn chính sách với số tiền hơn 46 tỷ đồng. Trong đó tập trung chủ yếu là chương trình hộ cận nghèo với hơn 31,2 tỷ đồng, cho vay giải quyết việc làm hơn 7,2 tỷ đồng. Tính đến hết tháng 3/2021, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách là hơn 375 tỷ đồng, tăng dư nợ so với năm 2020 là hơn 12,5 tỷ đồng.

Trong  03 tháng đầu năm, phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương các hội đoàn thể tập trung thu nợ và đôn đốc nợ quá hạn. 03 tháng đầu năm Ngân hàng chính sách xã hội đã thu nợ được gần 34 tỷ đồng. Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã thực hiện xóa nợ cho 11 hộ với số tiền 131 triệu đồng, khoanh nợ cho 03 hộ với số tiền 150 triệu đồng.

Trong 03 tháng đầu năm Ban đại diện Ngân hàng CSXH thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát hoạt động vay vốn chính sách tại các xã, thị trấn, các tổ vay vốn và người vay vốn trên địa bàn. Qua công tác kiểm tra đã kịp thời phát hiện và điều chỉnh các hoạt động vay vốn đảm bảo cho vay đúng đối tượng, đúng mục đích và nhu cầu sử dụng vốn.

Tại cuộc họp các đại biểu đã tập trung thảo luận cách quản lý, xây dựng hệ thống kiểm tra, giám sát; giải pháp xử lý nợ quá hạn đối với các trường hợp vay vốn nhưng đi làm ăn xa rời khỏi địa phương, xử lý nợ quá hạn của học sinh, sinh viên.

Tại cuộc họp, Ngân hàng chính sách xã hội huyện Mộ Đức đã triển khai thông qua nhiệm vụ quý II năm 2021. 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Ngọc Lân, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban đại diện Ngân hàng Chính sách- Xã hội huyện đánh giá cao những kết quả đạt được trong việc giải ngân các nguồn vốn của các chương trình trong thời gian qua. Đồng chí thống nhất với các đề xuất giải pháp của ngân hàng chính sách xã hội huyện và các đại biểu đưa ra. Chỉ đạo cho Ngân hàng tổng hợp và xây dựng quy trình, hệ thống xử lý nợ, yêu cầu các địa phương nâng cao trách nhiệm trong công tác quản lý cho vay vốn, huy động vốn, trong đó tập trung vào công tác thu nợ, xử lý nợ quá hạn, hạn chế nợ quá hạn phát sinh. Tập huấn nghiệp vụ cho tổ trường tổ vay vốn các xã, thị trấn; Củng cố kiện toàn các thành viên BĐD. Đồng thời đồng chí cũng yêu cầu trong thời gian tới, ban đại diện ngân hàng chính sách xã hội huyện cần tập trung giải ngân các nguồn vốn thuộc các chương trình chính sách kịp thời, đáp ứng nhu cầu vay vốn của người thuộc diện chính sách. Trong đó tập trung ưu tiên, tạo điều kiện vay vốn cho các hộ dân ở các xã bãi ngang đã về đích nông thôn mới, để người dân có vốn phát triển sản xuất./.

 

Văn Trọng