Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Lễ ra mắt Tổ hợp tác chăn nuôi bò lai sinh sản xã Đức Hòa

18/04/2017

Chiều ngày 14/4/2017, Hội nông dân tỉnh phối hợp với Hội nông dân xã Đức Hòa, huyện Mộ Đức tổ chức lễ ra mắt Tổ hợp tác chăn nuôi bò lai sinh sản. Đây là mô hình tổ hợp tác đầu tiên của huyện Mộ Đức trong sản xuất chăn nuôi và trồng trọt.

Mô hình Tổ hợp tác chăn nuôi bò lai sinh sản của xã Đức Hòa được hình thành trên cơ sở tự nguyện, có 20 thành viên là các hộ dân sinh sống trên địa bàn xã tham gia. Các thành viên tham gia tổ hợp tác được hỗ trợ về vay vốn với số tiền 50 triệu đồng từ Quỹ hỗ trợ nông dân Trung ương. Bên cạnh đó các thành viên cũng được tập huấn khoa học kỹ thuật chăm sóc, hỗ trợ trồng cỏ nuôi bò. Đây là mô hình chăn nuôi mới phù hợp với khu vực nông thôn, góp phần giải quyết việc làm cho nông dân, tạo sự liên kết bước đầu trong nông dân. Đồng thời, đáp ứng nhu cầu đổi mới sản xuất nông nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới.

Cũng tại buổi lễ ra mắt, Hội Nông dân tỉnh đã giải ngân nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân thực hiện dự án chăn nuôi bò lai sinh sản cho các hội viên trong tổ hợp tác với số tiền 1 tỷ đồng để các hội viên tiến hành mua bò giống để đưa tổ hợp tác đi vào hoạt động./. Văn Trọng