Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Làm việc với huyện Mộ Đức, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Khoa: Ưu tiên đầu tư các dự án dân sinh và phát triển kinh tế - xã hội

09/11/2012

Sáng 22/8, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Khoa đã có buổi làm việc với lãnh đạo huyện Mộ Đức về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng 7 tháng đầu năm và nhiệm vụ 5 tháng cuối năm 2012

        Theo báo cáo của UBND huyện Mộ Đức, 7 tháng đầu năm 2012, kinh tế, xã hội của huyện phát triển ổn định, an ninh quốc phòng được giữ vững. Trong đó, tổng giá trị sản xuất đạt 1.127 tỷ đồng (56,38% kế hoạch), tổng thu ngân sách đạt hơn 17,4 tỷ đồng. Thông qua quy hoạch chung xây dựng NTM ở 5 xã; thực hiện tốt chính sách chăm sóc người có công, người nghèo… Bên cạnh những kết quả đạt được thì kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội của Mộ Đức còn bộc lộ nhiều yếu kém, đầu tư hạ tầng ở các cụm công nghiệp và làng nghề kéo dài do thiếu vốn đã ảnh hưởng lớn đến hiệu quả thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp của huyện;  chậm giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, nhiều vụ việc kéo dài gây bức xúc trong dư luận xã hội. Đặc biệt, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn diễn biến phức tạp, tăng cả số vụ và người thương vong.

         Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Mộ Đức đã kiến nghị với Chủ tịch UBND tỉnh và các sở, ngành xem xét hỗ trợ huyện phần vốn đối ứng của Dự án Năng lượng điện nông thôn RE2, sớm phân khai nguồn vốn hỗ trợ cải thiện nhà ở cho người nghèo theo Quyết định 167. Đồng thời đề nghị tỉnh ghi vốn chuẩn bị đầu tư và thực hiện 16 công trình, dự án thuộc các lĩnh vực: Giao thông, thủy lợi và dân dụng từ nay đến năm 2015, tiếp tục bố trí vốn để huyện hoàn thành các công trình đang thi công dang dở.

         Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Khoa yêu cầu Mộ Đức tiếp tục thực hiện các giải pháp đồng bộ để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 5 tháng cuối năm và cả năm 2012. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện cần lập danh mục và rà soát từng công trình, trong đó ưu tiên đầu tư các dự án phục vụ dân sinh và phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, tránh trường hợp đầu tư dàn trải, thiếu hiệu quả. Về việc xây dựng NTM, bên cạnh các nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương, tỉnh thì huyện tiếp tục vận động và khuyến khích người dân đóng góp công sức, tiền của để phấn đấu đến năm 2015, huyện có 1 xã đạt chuẩn NTM.

Related news